Ønsker kiropraktorer til banebrytende forskningsprosjekt! 

Forskere ved University of Ontario Institute of Technology er i disse dager i gang med å utvikle et innovativt verktøy som skal kartlegge funksjon og funksjonshemming hos pasienter med smerter i korsryggen. Prosjektleder Ellen Årtun ønsker hjelp fra norske kiropraktorer til å rekruttere pasienter til prosjektet. 

Kiropraktor og postdoktor, Ellen Årtun, er i disse dager engasjert som prosjektleder for en studie som ønsker å kartlegge funksjon og funksjonshemming i det daglige liv hos kiropraktor- og manuellterapeutpasienter med korsryggsmerter. Studien er en del av en internasjonal multisenterstudie med en arm i Canada, Norge og Botswana. 

Pasienttilpasset verktøy 

– Det vi ønsker å få greie på er rett og slett pasientenes subjektive oppfatning av hvordan det er å leve med korsryggsmerter. Dataene skal brukes til å sette sammen en testpakke for kartlegging av funksjon for pasienter som oppsøker manuell medisin, forklarer Årtun. 

– Det finnes allerede en del spørreskjemaer på dette området, men vi opplever at disse i liten grad tar hensyn til sosiale faktorer. Testpakken vi ønsker å utforme vil bli pasientsentrert og vil dokumentere funksjon og funksjonshemming i et bio-psyko-sosialt perspektiv. Informasjonen vil på sikt kunne brukes til å forbedre behandlingstilbudet til denne pasientgruppen, fortsetter hun. 

I hvert land som deltar skal det arrangeres to fokusgrupper med åtte pasienter i hver gruppe. Informasjonen vil kobles til WHOs Internasjonale klassifikasjonssystem for funksjon, funksjonshemming og helse (ICF). 

– I Norge gjennomfører jeg studien i samarbeid med Yngve Røe, fysioterapeut, PhD og førsteamanuensis ved Institutt for fysioterapi ved HiOA, forteller Årtun. 

Trenger hjelp fra norske kiropraktorer 

– Jeg ønsker å komme i kontakt med forskjellige klinikker med base i Oslo-området. Kiropraktorene som ønsker å være med vil bli informert om hva studien innebærer og hva vi ønsker fra dem. Deltakelse i studien innebærer en minimal byrde for kiropraktoren. Vi ønsker bare at de veldig kort skal fortelle til ryggpasienter mellom 20 og 65 år med gode norskkunnskaper at det finnes en studie ved HiOA hvor vi ønsker å snakke med ryggpasienter om hvordan det er å leve med ryggsmerter. 

– Deltakelse i prosjektet vil ikke få noen konsekvenser for behandlingen pasientene mottar og rekrutteringen medfører ikke ekstra papirarbeid for kiropraktoren. Kiropraktoren skal ikke innsamle noen form for data, bare rekruttere pasienter! Dersom de rekrutterer pasienter til studien er de hjertelig velkomne til å skrive dette på hjemmesidene sine. De kan dermed vise at de bidrar til internasjonal forskning innen fagområdet manuell medisin, understreker Årtun. 

Kiropraktorer som ønsker å bidra med pasientrekruttering kan kontakte Ellen på ellen.aartun@uoit.ca 

Publisert: 30. september 2016 ( sist endret: 30. september 2016 )