Verdens ryggdag

NKF er en offisiell støttespiller for den internasjonale ryggdagen, World Spine Day. Dette er en fin anledning til å sette fokus på muskel- og skjeletthelse. 

I fjor lanserte NKF “Straighten Up and Move”-kampanjen i Norge. Kampanjen er et tre minutters ryggprogram som er laget for å fremme blant annet bedre rygghelse og er en av mange fine virkemidler som kan brukes for å fremme Verdens ryggdag. 

Følg Straighten Up Norge på Facebook 

World Federation of Chiropractic (WFC) har laget en ny hjemmeside for World Spine Day, oppdatert facebooksiden og laget en film vi oppfordrer alle til å spre for å skape oppmerksomhet rundt dagen. I sosiale medier brukes hastaggene #worldspineday #straightenupnorge #straightenupandmove #mybackstory #etlivibevegelse 

Finn tips til å skape oppmerksomhet rundt dagen på World Spine Days hjemmeside

Følg World Spine Day på Facebook 

Se den korte filmen som er laget på YouTube. 

B