Tar sats for to nye år 

Landsmøtet er like om hjørnet. Den 29. oktober legger Sentralstyret frem den mest offensive handlingsplanen noen sinne. Foreningen har vokst seg stor og sterk, og leder Jakob Lothe gleder seg til å presentere alle planene. 

– Egentlig mener jeg tre perioder burde være nok, sier Jakob til tidsskriftet COLUMNA. – Men fortsatt gjenstår store og uløste oppgaver jeg har lyst til å lande før jeg gir meg, så dersom landsmøtet vil, gyver jeg løs på min definitivt siste periode med fornyet energi. 

Offensiv plan i fire deler 

Et unisont styre stiller seg 100% bak handlingsplanen for neste to-årsperiode. Planen er delt inn i fire hovedpunkter: 

  • tiltaksplan for å styrke kiropraktorenes omdømme og posisjon 
  • styrking av stab, organisasjon og infrastruktur i foreningen 
  • opptrapping av det politiske arbeidet med norsk kiropraktorutdanning og sikre kiropraktorene en sentral rolle og posisjon som ekspert på muskel- og skjeletthelse i fremtiden 
  • og lette den økonomiske situasjonen for nyutdannede medlemmer av NKF. 

– Dette er alle offensive tiltak med store konsekvenser for fremtiden. Når rygg og nakke er blitt landets største helseproblem ligger veien til en sentral plass i helsevesenet åpen for oss om vi vil. Det er vi som har spisskompetansen, kapasiteten og rettighetene. Aldri har det vært viktigere at vi satser fullt fremover, mener Jakob. – Nå er vi mange og har bygget opp økonomiske muskler – nå trår vi til! 

Alle detaljene rundt forslagene kommer i sakspapirene som vil foreligge senest 1. oktober. Jakob oppfordrer alle medlemmer til å sette seg grundig inn i dem. Han vil også oppfordre til å prioritere deltagelsen på landsmøtet høyt. 

– I følge foreningens lover må minimum en femtedel av medlemmene være tilstede for at vi er beslutningsdyktige. Flere av forslagene som blir lansert er imidlertid såpass gjennomgripende at alle bør ta del i dem, så kjenn din besøkelsestid og møt opp er min oppfordring! 

Løft for forskningen 

Vi har tidligere i COLUMNA gjort rede for «den danske modellen» for finansiering av forskningen i kiropraktorfaget. Den var også redegjort for under Faglig Kongress i fjor høst. Ikke minst under Jakob Lothes keynote til kongressen, hvor han lanserte en mulig norsk modell som ble møtt med stor entusiasme. 

– Departementene og politikerne taler med to tunger. De vet at muskel- og skjelettplager er et betydelig samfunnsproblem som krever forskning og utdanning av spesialister på fagområdet. Samtidig vises null vilje til å åpne pengesekken. Fagre ord i Stortinget blir ikke omgjort til handling i budsjettene. Vi venter fortsatt på utdanningen. Det er som problemet er kjent men ikke erkjent. 

– Derfor har NKF skåret igjennom overfor departementet og foreslått at en liten del av refusjonen holdes tilbake fra utbetaling, og isteden tilføres våre fond. På statsbudsjettet blir dette et nullsumspill – kiropraktorene tar regningen sammen med pasientene. 

– I sommer fikk vi endelig beskjeden vi håpet på. Departementet er villig til å gå videre med utfordringen vi har gitt dem. Styret fremmer derfor forslag til landsmøtet om fullmakt til å forhandle med departementet om dette innenfor en ramme på inntil 10% av refusjonsutbetalingene, på samme måte som i Danmark. Om vårt forslag vedtas, tilføres fondet mellom ti og fjorten millioner kroner årlig og vil gi profesjonen solid bærekraft langt inn i fremtiden. Vi trenger innovasjon, kunnskapsproduksjon og kvalitetsarbeid for å være konkurransedyktige fremover. La oss derfor gripe sjansen når vi endelig har den! 

En sunn forening 

Styret er stolte over å presentere en sunn, samlet og sterk forening. Jakob og hans medarbeidere er stolte over hvor mye man har fått til gjennom årene som har gått. 

– Vi har gjennom årene bygget opp en meget solid egenkapital og hatt en stor og jevn økning i medlemsmassen. Veksten skaper behov for ytterligere profesjonalisering av deler av organisasjonen. Samtidig vil det fortsatt være behov for utstrakt bruk av dugnad og frivillighet. Foreningen har lange tradisjoner med dette og det styrker både samhold og utvikling. Det skal bli spennende og hyggelig å få med landsmøtet på disse tankene. Velkommen til Clarion Hotel Christiania i oktober! 

Tekst og foto: Dag Sem 

Publisert: 8. september 2016 ( sist endret: 9. september 2016 )