Samarbeidsavtale med ansa

NKFs studentmedlemmer får nå gratis medlemskap i ANSA (Association of Norwegian Students Abroad)

ANSA er organisasjonen for norske utenlandsstudenter. Samarbeidet er første ledd i en større satsning på studentmedlemmene NKF har planlagt framover. Avtalen innebærer at alle som er medlem i begge organisasjonene får fulle studentmedlemsrettigheter for en svært rabattert medlemskontingent. 

For NKFs medlemmer betyr samarbeidet tilgang til bl.a. ANSAs sosiale arrangement på studiestedene og mulighet til å kjøpe egen forsikring som er skreddersydd for utenlandsstudenter. Som studentmedlem i NKF får man bl.a. rabattert pris på kurs, medlemsbladet Columna digitalt og veldig god informasjon om turnustiden

Medlemskontingent

Studentmedlemskap i NKF har til nå vært gratis, mens et ordinært medlemskap i ANSA koster 399,- i året. Samarbeidsavtalen innebærer at NKF innfører medlemskontingent på kr 200,- i året for studentmedlemmer og at ANSA-medlemskapet for NKF-medlemmer blir gratis. For siste halvår 2016 vil medlemskontingenten være kun kr 100,-. Den nye medlemskontingenten vil faktureres i august 2016 og videre i februar hvert år.

NKF-medlemmer som allerede er medlem i ANSA

Hvis du allerede har betalt kontingenten til ANSA vil du få den refundert når du tar kontakt med medlem@ansa.no. Du vil da kun betale medlemskontingent til NKF.

Ønsker du å bli medlem i ANSA?
  1. Kontakt oss og få medlemsnummeret ditt i NKF
  2. Gå til www.ansa.no/medlemskap
  3. Fyll inn innmeldingsskjema med kontaktinfo
  4. På side 2/3 får du spørsmål om medlemskapstype, «Velg partnermedlemskap». Velg Norsk kiropratorforening. 
  5. Du har nå et aktivt dobbeltmedlemskap!

Publisert første gang: 26. august 2016 ( sist endret: 8. september 2016 )