Nye K-takster for kiropraktorer fra 1. juli 2016 

De nye takstene er fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 

De nye takstene er fastsatt av Helse- og omsorgsdepartementet 23. juni 2016 med hjemmel i lov 28. februar 1997 nr. 19 om folketrygd (folketrygdlover) § 5-9 fjerde ledd og § 22-2 andre ledd. 

De nye takstene ble bekjentgjort i et brev fra Helse- og omsorgsdepartementet fredag 24. juni 2016. 

Stønad til dekning av utgifter til behandling hos kiropraktor.pdf 

Publisert første gang: 26. august 2016 ( sist endret: 26. august 2016 )