AECC og WIOC om Brexit

I kjølvannet av Storbritannias beslutning om å gå ut av EU (Brexit) har NKF mottatt uttalelser fra både AECC og WIOC.

Hva som blir det endelige resultatet av utmeldelsen, og på hvilken måte britenes nye posisjon utenfor EU vil påvirke opptak, finansiering og utdanningsforløp for norske studenter er ennå usikkert.

Begge institusjonene fastholder imidlertid at det ikke vil skje store endringer i løpet av den nærmeste tiden, og at de vil fokusere på å opprettholde det internasjonale samarbeidet med akademiske instanser i andre land og bevare betingelsene for utenlandske studenter som ønsker å studere i Storbritannia.

Les uttalelsene fra hhv. AECC og WIOC (krever innlogging på vårt intranett).

Publisert: 26. august 2016 ( sist endret: 9. september 2016 )