|

Rygg og nakke gir mest helsetap

For første gang er det utarbeidet en samlet oversikt over hvilke sykdommer den norske befolkningen lider og dør av, i Folkehelseinstituttets nye sykdomsbyrderapport. Rapporten viser at nakke og rygg nå er vårt største helseproblem målt i helsetap og sykdomsbyrde. 18% av norske menn og 27% av norske kvinner ble rammet av muskel- og skjelettsmerter som varte mer enn et halvt år i 2012.

Rygg- og nakkeplager er de hyppigste årsakene til å oppsøke helsehjelp i primærhelsetjenesten, hvor hele 30% av den mannlige og 37% av den kvinnelige delen av befolkningen oppsøkte primærhelsetjenesten i 2013 for sine plager. De samlede samfunnskostnadene på muskelskjeletthelseområdet er ifølge Helsedirektoratet svimlende 185 milliarder årlig. Like mye som psykisk helse.

Leder av Norsk kiropraktorforening, Jakob Lothe, støtter rapportens tydelige anbefalinger om å satse på forskning og kompetanseutvikling slik at vi i fremtiden kan levere virksomme tiltak for forebygging og behandling.

– Tallenes tale er klar: dagens organisering av primærhelsetjenestetilbudet er ineffektivt og mangler kompetanse på dette viktige området. Nå må primærhelsetjenesten rustes kraftig opp for å kunne ivareta befolkningens muskelskjeletthelse på en langt bedre måte i årene fremover, sier Lothe. – Om myndighetene er villige til å øke bevilgningene til utdanning og forskning vil vi om ikke lenge høste goder av dette i form av mindre smerter og økt funkjsonsnivå i befolkningen, fremhever han.

Norsk kiropraktorforening har i en årrekke arbeidet for økt forskingsaktivitet på muskel- og skjelettområdet, og for å få etablert en norsk femårig kiropraktorutdanning ved et av landets medisinske fakulteter. Et enstemmig Storting ba i 2013 regjeringen om snarlig etablering av kiropraktorutdanning, nettopp med referanse til det store kompetansebehovet på muskelskjelettområdet slik Folkehelseinstituttets nye rapport fastslår med stor tyngde.

Folkehelseinstituttet fremhever at årsaken til at korsrygg- og nakkesmerter nå er den største sykdomsbyrden i befolkningen først og fremst skyldes et dramatisk fall i hjerte- og kardødelighet de siste 25 årene.

Stortinget har allerede vedtatt å etablere kiropraktorutdanning i Norge men bevilgningene har så langt uteblitt i Statsbudsjettet.

– Slik utfordringsbildet endrer seg er det på høy tid at befolkningens muskelskjeletthelse må prioriteres kraftig av regjeringen. Sykdomsbyrdetallene med rygg og nakke øverst på listen tilsier at det nå må iverksettes målrettede og langsiktige, tverrfaglige tiltak fra regjeringens side for å møte samfunnets behov for mer kunnskap og høyt kvalifisert helsepersonell på dette området. Derfor vil realisering av en kiropraktorutdanning være den beste start for regjeringen i så måte, avslutter Lothe bestemt.

Hele rapporten fra Folkehelseinstituttet kan leses på instituttets hjemmesider: Sykdomsbyrde i Norge 1990-2013