ECCRE: kiropraktikkens nye forskningssenter i Europa

Under årets ECU-konferanse, som denne uken arrangeres på Lillestrøm, ble det avholdt stiftelsesmøte for Europas nye hovedsete for forskning og fagutvikling innen kiropaktikk.

European Center for Chiropractic Research Excellence (ECCRE) skal tilknyttes Nordisk Institut for Kiropraktik og Klinisk Biomekanik (NIKKB) på Syddansk Universitet i Odense. Senterets vedtekter og overordnede strategi ble bestemt, og ECU-president Øystein Ogre ble valgt til formann.

Forskningssenteret vil ha et budsjett på om lag 200.000 euro årlig.

Publisert: 5. august 2016 ( sist endret: 9. september 2016 )