Columna #3/2018

I følge den europeiske definisjonen av geriatri så innebærer dette faget fysiske, psykiske, funksjonelle og sosiale aspekter ved medisinsk ivaretakelse av eldre pasienter. I dette nummeret av Columna ser vi på nettopp det.
Hvordan kan vi hjelpe våre eldste pasienter best mulig? Hva skal til for at de kan leve et liv i bevegelse og ha det godt, lengst mulig? Hva kan vi forvente av dem? Og hva bør vi råde dem til?