Columna #3/2017

Er det genetisk forutbestemt hvor mye smerte vi tåler? Er smerte noe fysisk eller psykisk? Er det kulturelle forskjeller i hvordan vi opplever smerte? Les også intervju med André Bussières og Aleksander Chaibi