Tidskrift

Columna var tidsskriftet for Norsk Kiropraktorforening inntil årsskiftet 2018/2019. Som eneste fagtidsskrift for kiropraktorer i Norge kom bladet ut kvartalsvis i trykket versjon. 

Bladet ble produsert av foreningens administrasjon og layout og produksjon sto Åsmund Seip - Heia Folk for fra utg. #2/17.

Året som har gått, med bl.a. intervjuer av avtroppende leder Jakob Lothe og påtroppende leder Espen Ohren, samt forskningsleder Iben Axén, årets kiropraktor m.m.

I følge den europeiske definisjonen av geriatri så innebærer dette faget fysiske, psykiske, funksjonelle og sosiale aspekter ved medisinsk ivaretakelse av eldre pasienter. I dette n...

Hva er behandlingskunst? Er det noe vi kan forklare vitenskapelig? er det målbart? Handler det om grad av bedring hos pasientene, eller handler det om noe mellommenneskelig?

Muskel -og skjeletthelse i politikken. Hvilken effekt har det å tilby ansatte behandling på jobben, i arbeidstiden? Og hva har arbeidsmiljø å si på h...