Trygderefusjon

En kiropraktor som gir behandling eller tjenester som blir dekket av folketrygden kan etter avtale få refusjon fra HELFO.

Kiropraktorer som har avtale om direkte oppgjør med HELFO, får ytelsen utbetalt direkte. Dette følger av folketrygdloven § 22-2. Stønad gis etter faste takster som er beskrevet i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til behandling hos kiropraktor.

Takst K1 brukes ved førstegangsundersøkelse og er på 139 kroner. Takst K2 er behandlingstakst og er 64 kroner per behandling.

Kiropraktorene fastsetter, utover takstene selv, pris på sine tjenester. Ytelsen fra folketrygden vil derfor normalt bare dekke en liten andel av de totale kostnadene.

Behandling hos kiropraktor omfattes ikke av noen av frikortordningene.

RELATERTE ARTIKLER

Torsdag 29. september var NKF invitert til høring på Stortinget om meldingen ”Verdier i pasientens helsetjeneste. Melding om prioritering”. Foreningen brukte sin taletid til &...

Forskere ved University of Ontario Institute of Technology er i disse dager i gang med å utvikle et innovativt verktøy som skal kartlegge funksjon og funksjonshemming hos pasienter med sm...

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat datert 20. juni 2016.  Norsk Kiropraktorforening støtter departementets forslag om automatisering av egenandelstak 2 og avv...