En kiropraktor som gir behandling eller tjenester som blir dekket av folketrygden kan etter avtale få refusjon fra HELFO.

Kiropraktorer som har avtale om direkte oppgjør med HELFO, får ytelsen utbetalt direkte. Dette følger av folketrygdloven § 22-2. Stønad gis etter faste takster som er beskrevet i Forskrift om stønad til dekning av utgifter til behandling hos kiropraktor.

Takst K1 brukes ved førstegangsundersøkelse og er på 139 kroner. Takst K2 er behandlingstakst og er 64 kroner per behandling.

Kiropraktorene fastsetter, utover takstene selv, pris på sine tjenester. Ytelsen fra folketrygden vil derfor normalt bare dekke en liten andel av de totale kostnadene.

Behandling hos kiropraktor omfattes ikke av noen av frikortordningene.

RELATERTE ARTIKLER

I Norge ble kiropraktikk en offentlig godkjent helseprofesjon i 1989. Norske kiropraktorer er autorisert etter lov om helsepersonell (helsepersonelloven) og plikter å etterleve denne i sin klini...

Kiropraktorer har spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser. Hos kiropraktoren får du stilt din diagnose på grunnlag av sykehistore, klinisk undersøkelse og eventuelle ...

Foreningens medlemmer er spredt over hele landet og er organisert i regioner. Regionene arrangerer kurs og samlinger.