Alle former for helsehjelp innebærer en risiko, også behandling hos kiropraktor. Åpenhet om feil og utilsiktede hendelser er en forutsetning for å lære og utvikle effektive sikkerhetstiltak i fremtiden.

Selv om behandling hos kiropraktor anses som trygg og effektiv for en rekke plager, kan det oppstå bivirkninger. Disse varierer fra milde, forbigående plager, til mer alvorlige skader. Sistnevnte er imidlertid uhyre sjelden og inntreffer vanligvis uten sikker årsaksforbindelse.

I perioden 2004-2012 ble det totalt registrert 31 klagesaker for kiropraktorbehandling i Norge. De vanligste klagekategoriene var forverring av symptomer etter behandling, påstått skiveprolaps og forsinket henvisning. I to av sakene ble det gitt medhold.

Befolkningens rett til erstatning ved påført skade etter pasientbehandling er hjemlet i lov om erstatning ved pasientskader (pasientskadeloven). Dersom du som pasient mener du er påført skade som følge av kiropraktorbehandling og vurderer å søke erstatning, ber vi deg ta kontakt med Norsk Pasientskadeerstatning (NPE). Last ned NPEs brosjyrer om erstatning ved pasientskader og hvordan snakke med pasienten etter skade.

RELATERTE ARTIKLER

En kiropraktor som gir behandling eller tjenester som blir dekket av folketrygden kan etter avtale få refusjon fra HELFO.

I Norge ble kiropraktikk en offentlig godkjent helseprofesjon i 1989. Norske kiropraktorer er autorisert etter lov om helsepersonell (helsepersonelloven) og plikter å etterleve denne i sin klini...

Kiropraktorer har spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser. Hos kiropraktoren får du stilt din diagnose på grunnlag av sykehistore, klinisk undersøkelse og eventuelle ...