Råd, utvalg og interessegrupper

Foreningens råd og utvalg er i all hovedsak opprettet av landsmøtet. 

Student-, turnus- og veilederutvalg

Utvalget er foreningens rådgivende organ i saker som gjelder utdanning og turnus og er ansvarlig for tilrettelegging og gjennomføring av turnustjenesten. 

Utvalget skal: 

  • sikre at turnustjenesten blir gjennomført i henhold til vedtatte faglige retningslinjer for kandidater og veiledere
  • Videreutvikle faglige retningslinjer for veiledere og kandidater og innholdet i turnustjenesten slik at det til enhver tid er kvalitetsmessig godt og faglig oppdatert
  • Følge opp og gi råd og informasjon til kiropraktorstudenter i spørsmål som gjelder gjennomføring av turnustjeneste

Utvalgets medlemmer er:
Jeppe Birkelid, birkelid@kiropraktikk.no
Ole Hagen Søyland
Eilif Harloff
Martin Jonassen Helgesen
Veilederansvarlig: Trine Jakobsen
Turnusrepresentant: Martine Gjerdsbakk Audsen

Etterutdanningsutvalget

I spørsmål som gjelder innholdet i og omfanget av etterutdanningen for kiropraktorer er Etterutdanningsutvalget vårt rådgivende organ.

Utvalget skal:

  • holde seg orientert om utviklingen av faget og medlemmenes behov for etterutdanning.
  • fremme forslag til årlig kursprogram
  • bistå foreningen med tilrettelegging og gjennomføring av enkelte kurs
  • holde nær kontakt med interessegruppene og samordne interessegruppenes planer for etterutdanning
  • utarbeide dokumentasjon for godkjente kurstimer

Utvalgets medlemmer er:

Daniel Vestøl, leder vestol@kiropraktikk.no     
Marie Hermansen
Catherine Anker-Sletholt
Andreas Hoff-Norvik
Tor Yngve Østhus

Etisk råd

Etisk råd er NKFs særlige organ for behandling av etiske spørsmål knyttet til kiropraktorers yrkesutøvelse.

Etisk råd skal:

  • besvare spørsmål om tolkningen av etiske regler og god kiropraktorskikk
  • behandle saker som gjelder spørsmål om et medlem har handlet på tvers av foreningens lover og regler, eller på annen måte har handlet til alvorlig skade for profesjonen eller organisasjonen og vedta eventuelle reaksjoner

Rådets medlemmer er:
Caia Collett Jørgensen e-post collett@kiropraktikk.no
Cathrin Alvestad Slettebø e-post slettebo@kiropraktikk.no
Sandra Furnes e-post furnes@kiropraktikk.no
Patrick Hammeren e-post hammeren@kiropraktikk.no

Formelle henvendelser sendes til etiskraad@kiropraktikk.no

Faglig utvalg for forskning, fagutvikling og kvalitetssikring

Dette er et ad hoc-utvalg.

Utvalgets medlemmer er:
Ole Christian Kvammen, leder e-post olekiro@live.no
Martin Bergum
Aleksander Chaibi

Interessegruppene

Interessegruppene er en del av foreningen, men har egne vedtekter og egne styrer. Gruppene har hovedansvaret for å drive fagutvikling innenfor interessefeltene.

Norsk forening for barne- og ungdomskiropraktikk
E-post: post@barnekiropraktikk.no
Nettside: barnekiropraktikk.no 
Leder: Kristin Lo Nystrøm, Kiropraktorhuset i Larvik, mobil: 959 67 014, e-post: kristin@kiropraktorhuset.no

Kiropraktorenes Idrett- og rehabiliteringsorganisasjon KIRO
E-post: post@idrettskiropraktikk.no
Nettside: idrettskiropraktikk.no
Leder: Andreas Thoen Johansen, e-post: thoen23@gmail.com

Interessegruppen for ultralyd
Leder: Elisabeth Sørensen, mobil: 94851080 og e-post: elisabeth@kystklinikken.no

Interessegruppen for nevrokiropraktikk
Leder: Kim Lauvring, Helse i sentrum, Oslo, e-post: kim.lauvring@gmail.com

RELATERTE ARTIKLER

Som pasient i Norge har man mange rettigheter. Disse er i hovedsak hjemlet i lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven).

En kiropraktor som gir behandling eller tjenester som blir dekket av folketrygden kan etter avtale få refusjon fra HELFO.

I Norge ble kiropraktikk en offentlig godkjent helseprofesjon i 1989. Norske kiropraktorer er autorisert etter lov om helsepersonell (helsepersonelloven) og plikter å etterleve denne i sin klini...