Norske kiropraktorers servicekontor AS

Servicekontoret (NKS) er heleid av Norsk Kiropraktorforening. Kontoret arrangerer kurs og faglige seminarer, driver nettsted, lager medlemsblad og yter medlemsservice for foreningen.

Grunnleggende informasjon:

Stiftet 8. februar 2008
Adresse: Storgata 10A, 0155 Oslo
Telefon: 23 10 64 90
Epost: post@kiropraktikk.no

Daglig leder: Anne Bjerke
Styreleder: Espen Ohren

Organisasjonsnummer: 992445432
 

 

 

 

 

 

RELATERTE ARTIKLER

Som pasient i Norge har man mange rettigheter. Disse er i hovedsak hjemlet i lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven).

En kiropraktor som gir behandling eller tjenester som blir dekket av folketrygden kan etter avtale få refusjon fra HELFO.

I Norge ble kiropraktikk en offentlig godkjent helseprofesjon i 1989. Norske kiropraktorer er autorisert etter lov om helsepersonell (helsepersonelloven) og plikter å etterleve denne i sin klini...