Norske kiropraktorers servicekontor AS

Servicekontoret (NKS) er heleid av Norsk Kiropraktorforening. Kontoret arrangerer kurs og faglige seminarer, driver nettsted, lager medlemsblad og yter medlemsservice for foreningen.

Grunnleggende informasjon:

Stiftet 8. februar 2008
Adresse: Storgata 10A, 0155 Oslo
Telefon: 23 10 64 90
Epost: post@kiropraktikk.no

Daglig leder: Anne Bjerke
Styreleder: Espen Ohren

Organisasjonsnummer: 992445432
 

 

 

 

 

 

RELATERTE ARTIKLER

Torsdag 29. september var NKF invitert til høring på Stortinget om meldingen ”Verdier i pasientens helsetjeneste. Melding om prioritering”. Foreningen brukte sin taletid til &...

Vi viser til Helse- og omsorgsdepartementets høringsnotat datert 20. juni 2016.  Norsk Kiropraktorforening støtter departementets forslag om automatisering av egenandelstak 2 og avv...

31. mars og 31. oktober er faste frister for å søke fondsmidler fra hhv. Fondet for etter- og videreutdanning og Norske kiropraktorers forskningsfond er.