Våre samarbeidspartnere

Et viktig prinsipp i den internasjonale Choosing Wisely-kampanjen er tverrfaglighet. I Norge er vi ni helseprofesjoner som samarbeider for å redusere overbehandling og overdiagnostikk i helsevesenet.

Kampanjen startet som et initiativ fra Den norske legeforeningen, men i dag er Den norske tannlegeforening, Norsk pasientforening, Norsk kiropraktorforening, Norsk fysioterapeutforbund, Norges optikerforbund, Jordmorforbundet NSF og Norges farmaceutiske forening også med i dette arbeidet. Målet er at både helsepersonell og pasienter sammen skal gjøre kloke valg i diagnostikk og behandling.

Les mer om samarbeidet her

RELATERTE ARTIKLER

En kiropraktor som gir behandling eller tjenester som blir dekket av folketrygden kan etter avtale få refusjon fra HELFO.

I Norge ble kiropraktikk en offentlig godkjent helseprofesjon i 1989. Norske kiropraktorer er autorisert etter lov om helsepersonell (helsepersonelloven) og plikter å etterleve denne i sin klini...

Kiropraktorer har spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser. Hos kiropraktoren får du stilt din diagnose på grunnlag av sykehistore, klinisk undersøkelse og eventuelle ...