Turnustjeneste for kiropraktorer

Det er ingen kiropraktorutdanning i Norge i dag. Personer som har avsluttet en femårig ECCE-akkreditert kiropraktorutdanning i utlandet, må gjennomføre ett års fastlagt praktisk tjeneste (turnustjeneste) for å få norsk autorisasjon som kiropraktor.

Det er Helsedirektoratet som utsteder den midlertidige lisensen for turnuskandidatperioden (turnuslisensen) og autorisasjon ved fullført turnustjeneste. Her finner du informasjon om hvordan søke om turnuslisens og godkjenning av turnus gjennomført i Norge (bevitnelsesskjema): Helsedirektoratet - Søk om autorisasjon og turnuslisens som kiropraktor

Året i turnustjeneste er overgangen mellom grunnutdanning i kiropraktikk og selvstendig arbeid som kiropraktor. Tjenesten kompletterer grunnutdanningen og er obligatorisk for å oppnå autorisasjon som kiropraktor i Norge. Turnustjenesten gjennomføres under veiledning av en autorisert kiropraktor og er en praktisk tjeneste som skal gi erfaring og kvalifisere til selvstendig virksomhet som yrkesutøver, samt til å utøve yrket forsvarlig og i samsvar med norske lover og forskrifter. 

Helsedirektoratet har det overordnede ansvaret for turnustjenesten. Oppdaterte retningslinjer mangler. Tidligere retningslinjer fra Statens Helsetilsyn IK-10/2001 av oktober 2001 brukes fortsatt som veiledende retningslinjer for turnustjenesten. Disse retningslinjene er for tiden under revisjon og ved spørsmål bes det å kontakte Helsedirektoratet direkte.

I tillegg tilbyr NKF årlig veilederkurs og turnuskurs tre ganger gjennom turnusåret til alle kiropraktorer. Disse kursene skal bidra til å kvalitetssikre veilederutøvelsen og primært lære opp kandidaten i sin rolle som primærkontakt i norsk helsevesen.

Spørsmål kan rettes til godkjenning@helsedir.no tlf. 21 52 97 00 eller post@kiropraktikk.no.

RELATERTE ARTIKLER

En kiropraktor som gir behandling eller tjenester som blir dekket av folketrygden kan etter avtale få refusjon fra HELFO.

I Norge ble kiropraktikk en offentlig godkjent helseprofesjon i 1989. Norske kiropraktorer er autorisert etter lov om helsepersonell (helsepersonelloven) og plikter å etterleve denne i sin klini...

Kiropraktorer har spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser. Hos kiropraktoren får du stilt din diagnose på grunnlag av sykehistore, klinisk undersøkelse og eventuelle ...