Ingunn Amble - Bedriftspsykolog fra Modum Bad

"Å trives i klinikkpraksis"

Ingunn Amble, PhD og spesialist i psykiatri. Leder for Villa Sana - arbeidshelse på Modum Bad. 
Villa Sana har siden 1998 mottatt over 7000 helsepersonell til rådgivning og kurs med fokus på å styrke yrkesidentiteten, forebygge utbrenthet og fremme helse og livskvalitet.  Tidligere har Ingunn arbeidet som leder for en voksen psykiatrisk poliklinikk, vært forsker og fagdirektør. 

RELATERTE ARTIKLER

En kiropraktor som gir behandling eller tjenester som blir dekket av folketrygden kan etter avtale få refusjon fra HELFO.

I Norge ble kiropraktikk en offentlig godkjent helseprofesjon i 1989. Norske kiropraktorer er autorisert etter lov om helsepersonell (helsepersonelloven) og plikter å etterleve denne i sin klini...

Kiropraktorer har spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser. Hos kiropraktoren får du stilt din diagnose på grunnlag av sykehistore, klinisk undersøkelse og eventuelle ...