Hamid Sarkandi - ortopedkirurg

"Effektivt samarbeid mellom kiropraktor og privatpraktiserende ortoped"

Hamid Sarkandi er spesialist i ortopedkirurgi og utdannet lege fra Københavns Universitet. Fra 1996 til 1999 jobbet han ved Amager Universitetshospital i København. Fra 2000 – 2001 arbeidet han som ortopedkirurg ved Ringerike sykehus på Hønefoss. Fra 2001 til 2015 var han ansatt ved Martina Hansens Hospital i Bærum, for så å vende tilbake til Ringerike sykehus i 2016, hvor han i dag jobber som overlege ved ortopedkirurgisk avdeling med ansvar for hofteseksjonen. Hamid Sarkandi driver også en klinikk i Sandvika (Ortopedkirurgene Klinikk Sandvika). 

 

RELATERTE ARTIKLER

En kiropraktor som gir behandling eller tjenester som blir dekket av folketrygden kan etter avtale få refusjon fra HELFO.

I Norge ble kiropraktikk en offentlig godkjent helseprofesjon i 1989. Norske kiropraktorer er autorisert etter lov om helsepersonell (helsepersonelloven) og plikter å etterleve denne i sin klini...

Kiropraktorer har spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser. Hos kiropraktoren får du stilt din diagnose på grunnlag av sykehistore, klinisk undersøkelse og eventuelle ...