Gudleik Leir og Ingeborg Nøkleby fra NAV

"Langtidssykemeldte - Sykepenger – i klem mellom helsetjenesten, arbeidslivet og jussen” 

Gudleik H. Leir har 30 år i allmennmedisin, vært tilknyttet NAV siden 2007 og hatt advokatbevilling siden 1998. Er cand.mag. fra UiO i samfunnsfag. De siste årene har jeg delt arbeidsdagen mellom å være faglig leder for legene i NAV Oslo og NAV Arbeidslivssenters satsing mot arbeidsgivere knyttet til sykefraværsoppfølging. 

Ingeborg Nøkleby har jobbet i NAV siden 2000. Først på  NAV Nordstrand med oppfølging av sykemeldte, arbeidsavklaringspenger og i mottaket. Fra 2016 på Arbeidslivssenteret i Oslo. Arbeidsoppgavene har vært tilskuddsordninger, og nå er det tilskudd til ekspertbistand som er i fokus. 

RELATERTE ARTIKLER

En kiropraktor som gir behandling eller tjenester som blir dekket av folketrygden kan etter avtale få refusjon fra HELFO.

I Norge ble kiropraktikk en offentlig godkjent helseprofesjon i 1989. Norske kiropraktorer er autorisert etter lov om helsepersonell (helsepersonelloven) og plikter å etterleve denne i sin klini...

Kiropraktorer har spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser. Hos kiropraktoren får du stilt din diagnose på grunnlag av sykehistore, klinisk undersøkelse og eventuelle ...