ELiB stiller med syv forskere som sammen bidrar til to foredrag på Høstkurset

"Hva er nytt innenfor MSK forskning? Hva har overrasket oss det siste året?"
“Kiropraktisk kloke valg - det du sier betyr noe”

Anne Marie Gausel ph.d., førsteamanuensis II, Universitetet i Stavanger
"Pelvic girdle pain 3-6 months after delivery in an unselected cohort of Norwegian women"

Pernille Irgens
Stipendiat på Universitetet i Oslo.
"The clinical course of neck pain patients recruited in chiropractic practice".

Cecilie Krage Øverås
Stipendiat på Syddansk Universitet i Odense, Danmark. 
"Pain in the spine and elsewhere - patterns and consequences".

Anders Galaasen Bakken
Stipendiat på Karolinska Institutet i Stockholm, Sverige.
"The effect of spinal manipulative therapy on heart rate variability and pain in patients with chronic neck pain: a randomized controlled trial"

Maria Bjelkarøy
ph.d.-stipendiat ved Akershus Universitetssykehus 

Iben Axén
Associate Professor in Musculoskeletal Health & ELIB research leader at Karolinska Institutet & ELIB

 

RELATERTE ARTIKLER

En kiropraktor som gir behandling eller tjenester som blir dekket av folketrygden kan etter avtale få refusjon fra HELFO.

I Norge ble kiropraktikk en offentlig godkjent helseprofesjon i 1989. Norske kiropraktorer er autorisert etter lov om helsepersonell (helsepersonelloven) og plikter å etterleve denne i sin klini...

Kiropraktorer har spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser. Hos kiropraktoren får du stilt din diagnose på grunnlag av sykehistore, klinisk undersøkelse og eventuelle ...