Charlotte Gulliani - Kiropraktor MSc

"Pediatri"

Charlotte Gulliani er utdannet kiropraktor ved AECC i England.  I tillegg til kiroptraktorutdannelsen har hun en 3-årig engelsk kandidatuddannelse innen muskelskjeletthelse for barn, og er sertifisert innen Childhood Developmental Disorders, Charlotte er en ettertraktet fredragsholder innen undersøkelser og behandling av barn.
Hun har vært med å utarbeide de nasjonale kliniske retningslinjene for undersøkelse og behandling av stramt tungebånd hos ammede spedbarn for helsevesenet i Danmark.

Hun er medlem av styregruppen i "Den pædiatriske fokusgruppe for evidensbaseret praksis under Dansk Selskab for Kiropraktik"

Charlotte Gulliani er en populær foredragsholder på kurs og konferanser innenfor behandling og undersøkelse av barn. Hun er særlig opptatt av DNS (Dynamic Neuromuscular Stabilisation), Functional Neurology (IAFNR) og Functional Medicine (Institute of Functional Medicine).

 

RELATERTE ARTIKLER

En kiropraktor som gir behandling eller tjenester som blir dekket av folketrygden kan etter avtale få refusjon fra HELFO.

I Norge ble kiropraktikk en offentlig godkjent helseprofesjon i 1989. Norske kiropraktorer er autorisert etter lov om helsepersonell (helsepersonelloven) og plikter å etterleve denne i sin klini...

Kiropraktorer har spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser. Hos kiropraktoren får du stilt din diagnose på grunnlag av sykehistore, klinisk undersøkelse og eventuelle ...