Anne Hege Aamodt - Nevrolog

 “Nyansene i røde flagg” 

Anne Hege Aamodt, overlege og seniorforsker ved Nevrologisk avd OUS, Rikshospitalet og ved NorHEAD, NTNU og leder hodepineklinikken ved OUS Rikshospitalet.  Hun er også nestleder i Norsk hjerneslagforening og tidligere leder av Norsk nevrologisk forening gjennom en årrekke. Hun fikk i 2022 formidlingsprisen for sitt formidable arbeid med å fremme norsk nevrologi både nasjonalt og internasjonalt. Hun har egen forskningsgruppe og leder en rekke nasjonale og internasjonale studier, spesielt innen hjerneslag.

Foredraget er spesielt rettet mot disseksjon. Hun skal ta oss igjennom forskjellen på de cervicale arteriedisseksjone (CAD) og hvordan symptombildene ser ut. Mange pasienter har symptomer som overlapper med CAD og hvis det er fravær av tydelige nevrologiske utfall, kan det være vanskelig å skille disseksjon fra benigne tilstander. Som kiropraktorer er det ekstremt viktig å gjenkjenne disseksjon så raskt som mulig slik at nødvendig helsehjelp kan igangsettes. I mange tilfeller kan det være enkelte subtile undersøkelse- og historiefunn som gjør at CAD kommer opp som en differensialdiagnose. Etter dette foredraget vil vi sitte igjen med bedre evne til å plukke opp disse og vite når vi må trykke på den røde knappen og få pasienter til øyeblikkelig helsehjelp. 
 

RELATERTE ARTIKLER

En kiropraktor som gir behandling eller tjenester som blir dekket av folketrygden kan etter avtale få refusjon fra HELFO.

I Norge ble kiropraktikk en offentlig godkjent helseprofesjon i 1989. Norske kiropraktorer er autorisert etter lov om helsepersonell (helsepersonelloven) og plikter å etterleve denne i sin klini...

Kiropraktorer har spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser. Hos kiropraktoren får du stilt din diagnose på grunnlag av sykehistore, klinisk undersøkelse og eventuelle ...