Aleksander Chaibi og Mads Omberg MNKF

"Hodepine"

Aleksander Chaibi har dobbel autorisasjon, både som kiropraktor og fysioterapeut. Han har over 19 års klinisk arbeidserfaring fra flere private og offentlige helsesentre som fysioterapeut i Norge, og som privatpraktiserende kiropraktor både i Norge og utland. I 2017 leverte han sin doktorgradsavhandling på migrene ved det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo (UiO). Han har publisert en rekke vitenskapelige artikler som også er presentert på nasjonale og internasjonale kongresser. Han har vært vitenskapelige reviewer i over 30 anerkjente internasjonale tidsskrift. I dag jobber han som privatpraktiserende kiropraktor på Atlasklinikken, avd. Oslo, samt som seniorforsker på medisinsk fakultet ved UiO hvor han er hovedveileder for en doktorgradsstipendiat. 

Aleksander skal holde et foredrag om etiologi, forståelsen og hva vi per dags dato faktisk vet om hodepiner. Han skal også snakke om hvordan vi som kiropraktorer burde klassifisere hodepinene og på denne måten kommunisere bedre med legene. Han skal snakke om referert muskelsmerte og hvordan vi kan skille denne typen hodepine fra andre typer.

Mads Omberg graduert fra Palmer College of Chiropractic 2011.  Carrick diplomate 2018. Funksjonell nevrologisk tilnærming til vedvarende rygg og nakke plager, spesialkompetanse på post commotio, hodepine/migrene og svimmelhet. Han har gjort et case studie for å se effekt av equity-terapi på remisjon av vedvarende spedbarnsreflekser hos barn med adferdsproblemer.  Har jobbet tre år med Stabæk fotball. Har to opptredener på P2 ekko gjennom podcasten Hjernejervene. og han har bidratt som konsulent/rådgiver innen bruk og utvikling av helse tech produkter, primært ved somatosensorisk stimulering.  Mads jobber som privatpratiserende kiropraktor ved Kiropraktorgruppen, Helse i sentrum, i Oslo.

Mads skal ha en mer praktisk rettet undervisning om hvordan vi kan evaluere og behandle hodepiner. Han skal forklare hvordan entrapmentnevropatier, syn og mellomøret kan være relevant for hodepiner og hvordan vi kan innkorporere undersøkelse og funn her i behandling av hodepiner. 

RELATERTE ARTIKLER

En kiropraktor som gir behandling eller tjenester som blir dekket av folketrygden kan etter avtale få refusjon fra HELFO.

I Norge ble kiropraktikk en offentlig godkjent helseprofesjon i 1989. Norske kiropraktorer er autorisert etter lov om helsepersonell (helsepersonelloven) og plikter å etterleve denne i sin klini...

Kiropraktorer har spesialkompetanse på muskel- og skjelettlidelser. Hos kiropraktoren får du stilt din diagnose på grunnlag av sykehistore, klinisk undersøkelse og eventuelle ...