Tidskrift

Columna er tidsskriftet for Norsk Kiropraktorforening og eneste fagtidsskrift for kiropraktorer i Norge. Columna utkommer kvartalsvis i trykket versjon og publiseres på nett. Tidsskriftet har et opplag på om lag 1000 eksemplarer og sendes til kiropraktorer, institusjoner og øvrige abonnenter. Utgiver er Norsk Kiropraktorforening. 

Redaksjon

Ansvarlig redaktør: Jakob Lothe styreleder@kiropraktikk.no
Redaktør: Silje Steinert, silje@kiropraktikk.no 
Layout og produksjon: Åsmund Seip - Heia Folk
Annonsering: Silje Steinert silje@kiropraktikk.no og Kathinka Fossum-Piene, kathinka@kiropraktikk.no

 

Hva er behandlingskunst? Er det noe vi kan forklare vitenskapelig? er det målbart? Handler det om grad av bedring hos pasientene, eller handler det om noe mellommenneskelig?

Muskel -og skjeletthelse i politikken. Hvilken effekt har det å tilby ansatte behandling på jobben, i arbeidstiden? Og hva har arbeidsmiljø å si på hvilke plager vi sliter med? Les også krionikken til...

Er det genetisk forutbestemt hvor mye smerte vi tåler? Er smerte noe fysisk eller psykisk? Er det kulturelle forskjeller i hvordan vi opplever smerte? Les også intervju med André Bussières og Aleksand...

Vi er stolte av å kunne presentere nye Columna. Vi har fornyet bladet fra A til Å med ny grafisk profil og et innhold som går langt mer i dybden enn tidligere. I dette nummeret kan du lese intervjuer ...