Tidskrift

Columna er tidsskriftet for Norsk Kiropraktorforening og eneste fagtidsskrift for kiropraktorer i Norge. Columna utkommer kvartalsvis i trykket versjon og publiseres på nett. Tidsskriftet har et opplag på om lag 1000 eksemplarer og sendes til kiropraktorer, institusjoner og øvrige abonnenter. Utgiver er Norsk Kiropraktorforening. 

Redaksjon

Ansvarlig redaktør: Jakob Lothe styreleder@kiropraktikk.no
Redaktør: Silje Steinert, silje@kiropraktikk.no 
Layout og produksjon: Åsmund Seip - Heia Folk
Annonsering: Silje Steinert silje@kiropraktikk.no og Kathinka Fossum-Piene, kathinka@kiropraktikk.no

 

I følge den europeiske definisjonen av geriatri så innebærer dette faget fysiske, psykiske, funksjonelle og sosiale aspekter ved medisinsk ivaretakelse av eldre pasienter. I dette n...

Hva er behandlingskunst? Er det noe vi kan forklare vitenskapelig? er det målbart? Handler det om grad av bedring hos pasientene, eller handler det om noe mellommenneskelig?

Muskel -og skjeletthelse i politikken. Hvilken effekt har det å tilby ansatte behandling på jobben, i arbeidstiden? Og hva har arbeidsmiljø å si på h...

Er det genetisk forutbestemt hvor mye smerte vi tåler? Er smerte noe fysisk eller psykisk? Er det kulturelle forskjeller i hvordan vi opplever smerte? Les også intervju med André Bu...