Standardisert prolapsforløp

Et standardisert forløp for pasienter med lumbalt skiveprolaps med rottrykk. Forløpet er fundert på Nasjonale Kliniske Retningslinjer for korsryggsmerter med nerverotsaffeksjon, samt den danske modellen. Informasjon til både pasient og helsepersonell.

Til pasienten

Hva er en skiveprolaps?

Mellom ryggvirvlene finner man bruskskiver. Disse består av hard brusk samt et noe mykere kjernemateriale. En prolaps oppstår når den ytre brusken svekkes slik at skiven buker utover eller at kjernematerialet kommer ut av selve skiven. Smerter i bena, ofte kalt «isjias», kan oppstå når en prolaps irriterer eller legger trykk på nerverøtter.

Skiveprolaps i korsryggen behøver sjelden å opereres

Vondt i ryggen med smerteutstråling benet kan skyldes skiveprolaps. Om dette skulle oppstå er det en fordel at du undersøkes raskt og grundig slik at en riktig diagnose kan stilles. Når riktig diagnose stilles vil din kiropraktor utforme en plan for hensiktsmessig oppfølging.

Med råd og veiledning underveis vil de fleste (95%) med skiveprolaps unngå operasjon. Operasjon av skiveprolaps kan vurderes ved mangel på fremgang 6-12 uker etter at de første symptomene oppstod.

Standardisert Prolapsforløp

Standardisert Prolapsforløp består av fire fastlagte konsultasjoner til undersøkelse, rådgivning og behandling i løpet av åtte uker. Etter den første konsultasjonen gis det påfølgende konsultasjoner i henholdsvis uke 2, 4 og 8. I løpet av de åtte ukene kan det være aktuelt med ekstra konsultasjoner hvis det er behov for mer aktiv behandling, oppfølging eller overvåkning av tilstanden.

Ved den første konsultasjonen foretar kiropraktoren en grundig undersøkelse og legger en behandlingsplan. Kiropraktoren gir deg informasjon og veiledning i forhold til diagnose, prognose og smertehåndtering i hverdagen. I noen tilfeller vil det være aktuelt med bildediagnostiske undersøkelser(MR). Kiropraktoren kan henvise deg til dette. Utover veiledning og rådgivning kan kiropraktoren gi deg annen behandling, for eksempel manuell behandling, og instruksjon i øvelser når behov for det.

I Standardisert Prolapsforløp følger kiropraktoren dine symptomer fortløpende.

Underveis i ditt åtte ukers forløp vil kiropraktoren orientere din fastlege, enten det er for generell tilbakemelding eller om du skulle ha behov for bruk av reseptbelagt smertestillende medisin. Det skrives også en rapport når Standardisert Prolapsforløp avsluttes. Dersom det skulle oppstå behov for supplerende undersøkelse, kan din kiropraktor henvise deg til videre utredning eller behandling på sykehus.

Visste du at:

  • Du trenger ikke henvisning når du skal til kiropraktor
  • Kiropraktoren kan sykemelde og henvise videre
  • Kiropraktorpasienter får trygderefusjon og betaler egenandel
  • Kiropraktoren er offentlig autorisert helsepersonell
  • En kiropraktor har fem års utdannelse og ett år turnustjeneste

Til helsepersonell

Struktur og koordinering

Rammen for Standardisert Prolapsforløp er førstegangs undersøkelse og oppfølgende kontroller etter 2, 4 og 8 uker. Ut over grundig nevrologisk undersøkelse vil kiropraktoren gi oppfølging, informasjon og rådgivning om hensiktsmessig aktivitet og avlastning. Forløpet vil også inkludere tilpassede ryggøvelser og avlastende behandling ved behov. I løpet av de åtte ukene kan det være aktuelt med ekstra konsultasjoner hvis det er behov for mer aktiv behandling, oppfølging eller overvåkning av tilstanden.

Kommunikasjon med fastlege

Det sendes epikrise etter førstegangs undersøkelse og senest tre dager etter avsluttende konsultasjon. Det kan også være nødvendig med kommunikasjon rundt pasientens behov for analgetika, og evt. informasjon om sykemelding eller forverring av tilstanden. Fastlege er alltid kopimottaker av radiologiske rapporter fra kiropraktorens side. Flere og flere kiropraktorer er på Norsk Helsenett og sender elektroniske epikriser.

Hva består forløpet av?

Undersøkelse, oppfølging og informasjon
Første undersøkelse - uke 0

Grundig anamnese og kliniske tester, inkludert adekvat nevrologisk undersøkelse. Ved usikkerhet overveies bildediagnostisk utredning initielt eller medisinsk utredning hos fastlege.

Pasientinformasjon om diagnose, forventet progresjon og prognose. Rådgivning vedrørende aktivitetsnivå, smertehåndtering samt evt. behov for sykemelding.

Relevante behandlingstiltak overveies: Kortvarig sengeleie/korte gåturer ved sterke smerter, øvelsesinstruksjon, manuell behandling. Behov for analgetika drøftes i samråd med fastlege.

Oppfølgende konsultasjoner - uke 2 og 4

Fornyet anamnese og kliniske undersøkelser. Nevrologisk monitorering. Vurdere endring av diagnose og handlingsplan.

Avsluttende konsultasjon - uke 8

Ved bedring diskuteres videre rehabiliterende tiltak. Ved manglende bedring overveies henvisning til kirurgisk vurdering.

Bakgrunn for Standardisert Prolapsforløp

I Danmark har Dansk Kiropraktorforening i samarbeid med danske helsemyndigheter laget et standardisert forløp for pasienter med lumbalt skiveprolaps med rottrykk. Hensikten med dette er å gi et trygt og forutsigbart pasientforløp.

Basert på faglige retningslinjer

Det faglige innholdet i Standardisert Prolapsforløp er fundert på Nasjonale Kliniske Retningslinjer for korsryggsmerter med nerverotsaffeksjon, samt den danske modellen.

Kiropraktoren kan:
  • utføre undersøkelse og behandling med refusjon uten henvisning
  • henvise pasienter videre til legespesialist, fysioterapi eller bildediagnostisk undersøkelse som røntgen, MR og CT
  • sykemelde pasienter i opptil 12 uker

RELATERTE ARTIKLER

Hva er kiropraktikk?Kiropraktikk er en offentlig autorisert helseprofesjon som befatter seg med diagnostikk, behandling og forebygging av skader, sykdommer og plager i muskel- og skjelettsystemet. Beh...

Alle former for helsehjelp innebærer en risiko, også behandling hos kiropraktor. Åpenhet om feil og utilsiktede hendelser er en forutsetning for å lære og utvikle effekti...

Som pasient i Norge har man mange rettigheter. Disse er i hovedsak hjemlet i lov om pasient- og brukerrettigheter (pasient- og brukerrettighetsloven).