Webinar: Sjeldne nevromuskulære tilstander- hvilke er de og hvordan kan vi kjenne dem igjen i den kliniske hverdagen som kiropraktor


Kurs: Webinar: Sjeldne nevromuskulære tilstander- hvilke er de og hvordan kan vi kjenne dem igjen i den kliniske hverdagen som kiropraktor

Arrangør:
Norsk Kiropraktorforening
Dato:
On 02.02 | 2022
Påmeldingsfrist:
Ti 01.02
Sted:
Webinar
Kursavgift:
Webinar: arvelige nevromuskulære tilstander - 400 NOK
Godkjente timer/poeng:
1,5

Dette er et kurs kun for medlemmer. Logg inn for å melde deg på.

Overlege dr.med og seksjonsleder Kristin Ørstavik ved seksjon for sjeldne nevromuskulære tilstander-herunder EMAN avdeling for nevrologi, holder webinar for medlemmene i NKF 2. feburar 2022.

Om foredragsholder

Kristin Ørstavik f. 1963

Lege og spesialist i Nevrologi og Klinisk Nevrofysiologi og har erfaring med begge fag som jeg til dels kombinerer i min stilling nå. Vært tilknyttet Oslo Universitetssykehus ller Ullevål og Rikshospitalet til og fra siden 1992. Dr. med fra 2007 på «Small-fiber neuropathy in patients with painful conditions»

Fra 2013 Seksjonsleder, Nevrologisk avdeling, Seksjon for sjeldne nevromuskulære tilstander og EMAN (Enhet for medfødte og arvelige nevromuskulære tilstander), Oslo Universitetssykehus. Vi har 9 ansatte.

EMAN er en del av Kompetansesamarbeidet på sjeldne nevromuskulære sykdommer sammen med NMK, UNN og Frambu.

Arbeidet består dels av diagnostikk og oppfølging av barn og voksne med disse diagnosene, kompetansespredning i form av foredrag og populærvitenskaplige publikasjoner. Vi skal også drive med forskning og har særlig fokus på enklete av de hyppigere sjeldne nevromuskulære-

Dystrofia myotonica, Duchenne muskeldystrofi, Spinal muskelatrofi (SMA) og CMT (arvelige nevropatier).

Tidspunkt

kl 19.00 (varer inntil 1,5 time)

Plattform

Teams - link blir sendt ut til de påmeldte samme dag. Har du ikke fått link, så sjekk spam eller kontakt etterutdanningsrådgiver Daniel Vestøl daniel@vestoel.com

Webinaret er forbeholdt MNKF og arrangeres med støtte for etter- og videreutdanningsfondet.

 

KURSKALENDER

To 25.08 - 27.08 | 2022

NKF, Lilleakerveien 31