Veilederkurs for turnusveiledere 2022


Kurs: Veilederkurs for turnusveiledere 2022

Arrangør:
Norsk Kiropraktorforening
Dato:
27.08 | 2022
Påmeldingsfrist:
On 24.08
Sted:
Scandic Sjølyst, Sjølyst plass 5, Oslo
Kursavgift:
Veilederkurs 2022 - 2000 NOK
Godkjente timer/poeng:
6,5

For å se medlemspriser må du logge inn

Hvordan bli en drømmeveileder? Vi er så heldige å ha fått Bård Fossli Jensen med på laget som foredragsholder! Er du veileder for første gang eller er det tre år siste du tok kurset sist? Da må du melde deg på!

Program

09:30   Introduksjon Student-, turnus- og veilederutvalget NKF

10:00   Introduksjon til profesjonell kommunikasjon

                            - Forventningsavklaring

Teoretisk grunnlag for profesjonell kommunikasjon

                            - Aksept og avvisning

                            - Relasjonsbyggende ferdigheter

11:00   Empati i klinisk praksis og i veiledning

12:00   Lunsj

13:00   Pedagogiske prinsipper for god veiledning

                            - Hvordan gi tilbakemelding

                            - Hvordan lede ferdighetstrening

14:00   Uønskede hendelser – hvordan ta vare på folka dine

15:00   Uønskede hendelser - fortsatt

16:00   Vel hjem

Foredragsholder

Bård Fossli Jensen. Han har undervist NKFs turnuskandidater i en årrekke, samt også bidratt på NKFs større arrangementer.

Mer om foredragsholder

Bård Fossli Jensen (lege, spesialist i barnesykdommer, ph.d.) er klinker, instruktør og foredragsholder. Han har i fire år jobbet som kommunikasjonsforsker ved Akershus Universitetssykehus og doktorgraden hans handler om hvordan sykehusleger samtaler med pasientene sine. Avhandlingen avdekker hvordan leger kommuniserer i pasientmøtene og hvordan de blir bedre ved trening.

Bård har er spesialist i barnesykdommer og har arbeidet som barnelege ved Sørlandet Sykehus Arendal og på AHUS. Han arbeider som lege på CatoSenteret. I tillegg holder han kontakten med frontlinjen ved å ta løse vakter ved barneseksjonen, Oslo Kommunale Legevakt. Bård er en dyktig lærer og foredragsholder og brukes ofte av offentlig og privat helsevesen som kunnskaps- og ferdighetsformidler. Han er spesielt dyktig til å demonstrere hvordan man implementerer god kommunikasjon inn i en travel klinisk hverdag – fundamentert i forskningen og på en lett og humoristisk måte.

Hovedfokuset er hvordan man kan øke utbyttet av de kliniske samtalene ved å endre måten man snakker på. I Somsagt viderefører han all denne kompetansen i arbeidet med etterutdanning av helsepersonell.

Kilde: somsagt.no

Tidspunkt

kl 09.30-16.00

Scandic Sjølyst

Hotellet ligger ca 150 meter Skøyen stasjon hvor både Flytog og Vy stopper. Mulighet for parkering i garasje.

Kurset er forbeholdt MNKF.

KURSKALENDER

On 05.10 | 2022

Eureka Moholt, Vegamot 4B, Moholt terrasse