Primærkontakt i helse-Norge anno 2019


Kurs: Primærkontakt i helse-Norge anno 2019

Arrangør:
Norsk kiropraktorforening
Dato:
Fr 05.04 - 06.04 | 2019
Påmeldingsfrist:
To 04.04
Sted:
Storgata 10a, Oslo
Kursavgift:
MNKF kurspris - 4000 NOK

For å se medlemspriser må du logge inn

Antall kursdeltagere:
30
Godkjente timer/poeng:
11

Kurset vil dekke journalføring, kontakt mot fastlegen, kommunikasjon med pasienten, og henvisning til ortoped og nevrolog.

Mål og innhold

Målet med kurset er å gjøre deg tryggere i din rolle som primærkontakt. Kurset vil ha foredragsemner innenfor; god pasientkommunikasjon, dialog med fastlege, rutiner og krav for god journalføring og henvisning til ortoped og nevrolog.

Program og informasjon om foredragsholdere

Fredag 12:00 - 14:00

Marton König jobber som lege, forsker og underviser innenfor nevrologi og nevrokirurgi (klinisk stipendiat) ved Nevrokirurgisk avdeling, Nevroklinikken, Universitetet i Oslo. Ble tildelt European Skull Base Society Grant, Karl Storz Travel Award og Travel Scholarship of World Federation of Skull Base Societies i 2016. Begynte sin karrière ved Nevrokirurgisk avdeling på Rikshospitalet, og jobbet med nevrologi i nesten fem år. Marton var konstituert overlege i nevrologi når han «byttet tilbake» til Nevrokirurgisk avdeling ved OUS, der han for tiden skriver sin doktorgrad (om skallebasis kirurgi ved kreftlidelser), og underviser nevrokirurgi til siste-års medisinstudenter. Marton er også medisinsk redaktør i Tidsskriftet for Den norske legeforening. Marton vil holde foredrag/workshop: «Hvem skal henvises videre? – Praktisk veiledning til indikasjoner og rutiner»

14:15 - 15:15

Jørn Torjussen "Henvisning til ryggortoped"

15.30 - 17.30

Øystein Ogre "Kommunikasjon, ledelse og pasientbehandling?"

Foredraget er rettet mot pasientkommunikasjon og inkluderer avklaring av forventninger, avdramatisering av smerter og bruk av begreper/diagnoser. Foredraget har som mål å skape tillitt i pasientkommunikasjonen.

Øystein Ogre vil reflektere over viktigheten av god kommunikasjon og ledelse i behandling av pasienter, samt stille spørsmål ved om det finnes overførbare verdier man benytter seg av i organisasjons- og næringsliv. Ogre er utdannet kiropraktor fra USA og driver tverrfaglige klinikker i Fredrikstad, Halden og Sarpsborg.  Han har spesialisert seg i diagnostisk ultralyd og har en mastergrad i dette faget fra University of Bournemouth.

Øystein Ogre har ledelseserfaring fra nasjonale og internasjonale organisasjoner. Han har nettopp avsluttet en periode på 8 år som president for European Chiropractors´ Union som har hovedkvarter i London. I perioden 2002- 2010 var han leder av Norsk Kiropraktorforening. Under hans tid som leder opplevde kiropraktorene stor fremgang faglig og politisk. Kiropraktorer fikk rett til å sykmelde, henvise pasienter til røntgen, CT og MR, henvise til sykehus, rehabiliterings-institusjoner, legespesialister og fysioterapi. Pasienten fikk dessuten refusjon.

Ogre ble tildelt prisen «Ti-årets kiropraktor» i 2010 av Norsk Kiropraktorforening (NKF). Han ble tildelt NKFs «Gullsøylen» i 2011 og foreningens høyeste utmerkelse «Æresmedlem» i 2018. Ogre ble utnevnt til æresedoktor ved Institut Franco-Européen de Chiropraxie (IFEC) i 2014. I 2018 mottok han den høyeste utmerkelsen en europeisk kiropraktor kan få; «ECU Honour Award» av European Chiropractors´ Union (ECU).

Lørdag 10:00- 12:00

Anders Sørfonden "Samarbeid med fastlegen"

Sørfonden er utdannet lege og kiropraktor og var en av de to første som hadde denne kombinasjonen i Norge. Han graduerte fra SDU som kiropraktor i 2008 og fullførte turnus, før han videreutdannet seg til lege i 2011.  Etter endt legeturnus har han jobbet på flere ulike fastlegekontorer, både i by og i distrikt, og har eid sin egen fastlegepraksis i Oslo gjennom noen år, før han dro videre til Beitostølen Helsesportsenter. Her har han jobbet i halvannet år som fysikalsk medisiner, som ledd i spesialiseringen i allmennmedisin. Anders planlegger retur til Oslo og fastlegepraksis sommeren 2020. Sørfonden er stolt av sin bakgrunn som kiropraktor, og jobber aktivt for at kiropraktorer skal bli ansett som en fullverdig og integrert del av helsevesenet. Han har de siste to årene holdt foredrag for turnuskiropraktorene, og han har også holdt foredrag for ulike instanser med tema som omhandler samarbeid mellom fastleger og kiropraktorer.

13:00- 15:30

Aleksander Chaibi er en av svært få i Norge med dobbel autorisasjon, både som kiropraktor og fysioterapeut. Han har over 15 års klinisk arbeidserfaring fra flere private og offentlige helsesentre som fysioterapeut i Norge, og som privat praktiserende kiropraktor både i Norge og utland. I 2016 leverte han sin doktorgradsavhandling på migrene ved det medisinske fakultet ved universitetet i Oslo og på Forskningssenteret, Akershus universitetssykehus HF. Han har publisert en rekke vitenskapelige artikler som også er presentert på nasjonale så vel som internasjonale kongresser. Han har vært vitenskapelige reviewer i over 20 anerkjente internasjonale tidsskrift. I dag jobber han som privatpraktiserende kiropraktor på Atlasklinikken, avd. Oslo, samt som forskningsmedarbeider ved Head and Neck Research Group på Akershus Universitetssykehus. I tillegg til flere verv i Norsk kiropraktorforening, er han ekspert rådgiver innen biomedisinsk hjerneforskning for The Brain Foundation, Netherlands. Aleksander er også sakkyndig i NPE.

Aleksander vil holde kombinert foredrag/workshop rettet mot god journalføring. Foredraget inkluderer:

  1. Lov om helsepersonell m.v. (helsepersonelloven)
  2. Innhold i en god journal
  3. Helsenett
  4. NPE
  5. Workshop – journalskriving
  6. Journaleksempler
  7. Oppsummering

Kursavgiften inkl lunsj begge dager og enkel pausebevertning.

Tidspunkter

Fredag kl 12.00-17.45 (registrering og lunsj fra kl 11.30)

Lørdag kl 10.00-15.30. Lunch kl 12.00-13.00

Følg med - mer informasjon kommer! Med forbehold om mindre endringer.

Kurset er pt forbeholdt MNKF.

KURSKALENDER

To 29.08 - 31.08 | 2019

NKF, Storgata 10a, Oslo

31.08 | 2019

Scandic Oslo City, Europarådets Plass 1, Oslo