NKF Landsmøte 2020


Kurs: NKF Landsmøte 2020

Arrangør:
Norsk Kiropraktorforening
Dato:
13.02 | 2021
Påmeldingsfrist:
Ti 09.02
Sted:
Nettbasert
Kursavgift:
Normal price - NOK

Velkommen til digitalt landsmøte! Deltakelse er gratis og krever påmelding innen 9. februar. Denne fristen er absolutt! Påmelding etter denne datoen, blir ikke akseptert/godkjent. 

LANDSMØTE

Møtestart 

13. februar 2021 kl 09.00 til ca. kl. 14.00 - NB: Registrering fra kl 08.30.

Påmelding 

Påmelding NKF landsmøte 13. februar 2021 Absolutt påmeldingsfrist: 9. februar Survey (surveymonkey.com)

Studenter og assosierte medlemmer kan ikke stemme eller stille til valg, men har møterett.

Påmeldingsfrist

 9. februar (DENNE ER ABSOLUTT!)

Assosierte medlemmer og studenter har ikke stemmerett eller kan stille til valg, men møterett.

Kan du ikke delta? Bruk fullmakt

Har du ikke mulighet til å delta på landsmøtet, kan du gi fullmakt (trykk på link) slik at et annet medlem som kan stemme på dine vegne. Hver landsmøtedelegat har anledning til å ha inntil to fullmakter. Studenter og assosierte medlemmer har ikke stemmerett ihht. foreningens regelverk, og kan derfor ikke gi eller motta fullmakter. 

Du skal IKKE bruke påmeldingslinken fra Survey Monkey dersom du benytter deg av fullmakt. 

Frist for å sende inn fullmakt 

9. februar (samme frist som for påmelding på Landsmøtet 13/2). 

Signert fullmaktsskjema til: 

post@kiropraktikk.no. (scann eller fotografi) 

Skal du gi noen fullmakt, må du sørge for at medlemmet;  

1. Er påmeldt landsmøte innen 9. februar. Ufullstendige fullmakter og fullmakter sendt ETTER 9. februar blir forkastet.  

2.  Har max to fullmakter 

I tillegg må du sende fullmakt innen 9. februar som er absolutt siste frist! NB! Ufullstendige fullmakter og fullmakter sendt ETTER 9. februar blir forkastet.  

Landsmøtepapirer blir tilgjengelig 4 uker før landsmøte. Landsmøtet er forbeholdt MNKF.

Velkommen til digitalt landsmøte!