Kognitiv terapi i klinisk praksis


Kurs: Kognitiv terapi i klinisk praksis

Arrangør:
Norsk kiropraktorforening
Dato:
Fr 15.11 - 16.11 | 2019
Påmeldingsfrist:
On 13.11
Sted:
Storgata 10a, Oslo
Kursavgift:
Kursavgift ikke-MNKF - 5500 NOK

For å se medlemspriser må du logge inn

Antall kursdeltagere:
24
Godkjente timer/poeng:
12
Introduksjon til kognitiv terapi/kognitiv endringsmetodikk

Gjennom disse to dagene vil Tom Henning Øvrebø redegjøre for grunnprinsippene i den kognitive tilnærmingen. Fokus vil rettes mot følgende tema:

  • Den kognitive grunnmodell
  • Prinsipper og mål i kognitiv terapi
  • Nivåer av tenkning (grunnleggende antakelser, sekundære antakelser og automatiske tanker)
  • ABC-teknikker
  • Kognitiv kasusformulering
  • Sokratisk utspørring, betydningen av struktur og viktighet av hjemmeoppgaver
  • Terapeutisk holdning og relasjonsutvikling
  • Metakognitive ferdigheter
  • Forskjell og likheter mellom CBT, MCT og ACT

Undervisningen vil veksle mellom foredrag, gruppearbeid og plenumsdiskusjoner. Det vil bli gitt praktiske eksempler og øvelser som er relevante i en kiropraktors jobbhverdag.

Program

Fredag 15. november

12.00-13.00 Lunsj og registrering

13.00- ca 18.00 Tom Henning Øvrebø "Introduksjon til kognitiv terapi/kognitiv endringsmetodikk"

Lørdag 16. november

10.00-12.00 Øvrebø fortsetter

12.00-13.00 Lunsj

13.00-16.00 Ingar Heier " Hvordan best hjelpe smertepasienten?"

Med forbehold om endringer.

Tom Henning Øvrebø

Tom Henning er psykolog og spesialist i arbeids- og organisasjonspsykologi. Han har 2-årig etter-utdanning i kognitiv terapi og 2-årig veilederutdanning, begge i regi av Norsk forening for kognitiv terapi (NFKT). I tillegg har han 2-årig etterutdanning i metakognitiv terapi (MCT) i regi av MCT-institute i England. Tom Henning har gjennomført flere kurs, bl.a. innen oppmerksomhetstrening (mindfulness), aksept- og forpliktelsesterapi (ACT), biofeedback og mentaliseringsbasert terapi (MBT).

Tom Henning er for tiden stipendiat ved Norges idrettshøgskole der han forsker på psykisk helse i toppidrett. I tillegg har han en 15%-stilling ved Avdeling for idrettspsykologi på Olympiatoppen. Han har også egen psykologpraksis (brainsport.no og jobbmestring.no). Tom Henning underviser i kognitiv terapi for NFKT, primært på Trinn 1-utdanningen og på etterutdanningen i kognitiv idrettspsykologi.

Ingar Heier

Ingar Heier, MD. Utdannet ved Universitetet i Oslo. Jobber som overlege og spesialist i fysikalsk medisin ved Sykehuset i Vestfold, Klinikk fysikalsk medisin og rehabilitering (KFMR). Han er godkjent veileder i kognitiv terapi og har sitt interesseområde innen kognitive intervensjoner for muskel- og skjelettplager. Han er også medisinskfaglig rådgiver for KFMRs klinikksjef og er en sentral aktør i den faglige utviklingen for muskel- og skjelettlidelser innad i KFMR. 

Antall deltakere

Minimum 10 deltakere, maximum 24. En evt avlysning pga lavt antall tas ved påmeldingsfrist og alle påmeldte blir evt varslet.

KURSKALENDER

Ti 13.10 | 2020

Microsoft Teams

Fr 16.10 | 2020

Webinar