Helse og arbeid: en tverrfaglig tilnærming til muskelskjelettpasienter med sykmeldingsrisiko


Kurs: Helse og arbeid: en tverrfaglig tilnærming til muskelskjelettpasienter med sykmeldingsrisiko

Arrangør:
Norsk kiropraktorforening
Dato:
Ti 03.09 | 2019
Påmeldingsfrist:
Ma 02.09
Sted:
Webinar
Kursavgift:
Deltakelse webinar "Helse og arbeid" - 300 NOK
Godkjente timer/poeng:
2

Dette er et kurs kun for medlemmer. Logg inn for å melde deg på.

- Hva er Helse og arbeid, og hvordan er arbeidshverdagen? 

- Hvilke pasienter kan henvises og hvordan? 

- Hvordan utredes pasientene og hvilke tiltak er tilgjengelige? 

- Hva sier forskningen om sykemelding og retur til arbeid? 

- Hva bør vi som kiropraktorer tenke på i møte med disse pasientene? 

Tid: kl 19-.00 20.30/21.00

Informasjon om pålogging sendes ut i forkant.

Kurset er forbeholdt MNKF.

Foredragsholder

Kiropraktor Kai Leland. Han graduerte som kiropraktor fra Syddansk universitet i Odense i 2014. Han har siden da jobbet i privat praksis, og har i tillegg gjennomført mastergrad i diagnostisk ultralyd ved AECC/BU hvor han graduerte i 2018. 

Fra 2015 til 2018 han har vært tilknyttet det medisinske støtteapparatet til Stabæk fotball. 

I 2018 ble han ansatt ved Ortopedisk avdeling på Bærum sykehus, ved "Helse og arbeid", en poliklinikk for utredning/avklaring av pasienter med muskelskjelettplager og sykmeldingsrisiko. 

KURSKALENDER

To 10.10 - 31.12 | 2019

Webinar

On 20.11 - 31.12 | 2019

Webinar: Dermatologi