Farmakologi for kiropraktoren


Kurs: Farmakologi for kiropraktoren

Arrangør:
Norsk kiropraktorforening
Dato:
Fr 31.01 | 2020
Påmeldingsfrist:
Ma 27.01
Sted:
Storgata 10a, Oslo
Kursavgift:
Farmakologi (turnuspris) - 1500 NOK

For å se medlemspriser må du logge inn

Antall kursdeltagere:
40
Godkjente timer/poeng:
8

Kurset tar for seg informasjon om ofte brukte medikamenter, deres virkningsmekanismer og hvilke implikasjoner medikamentbruk kan ha på ikke-medikamentelle behandlingstiltak.

Tidspunkt

Kl 09.00-17.00. Registrering fra kl 08.30. 45 minutters lunch.

Temaer

 • Bruk av felleskatalogen
 • Farmakodynamikk;  hvordan forskjellige legemidler virker på kroppen (både i forhold til ønskede og uønskede effekter)
 • Farmakokinetikk; hva kroppen gjør med legemidler (absorpsjon, distribusjon, eliminasjon, metabolisme og ekskresjon)
 • Interaksjoner og bivirkninger
 • Bruk av Felleskatalogen
 • Farmaka ved hjerte-, blod- og karsykdommer
 • Medikamenter som benyttes i kreftbehandling
 • DMARDs
 • NSAIDs og steroide antiinflammatoriske medikamenter
 • Analgetika
 • Psykofarmaka
 • Farmakologi og injeksjonsbehandling

Mål

Målet for kurset er å gi oppdatert kunnskap til kiropraktoren på hyppig brukte medikamenter og deres virkningsmekanismer og implikasjoner på ikke-medikamentelle behandlingstiltak. 

Foredragsholder

Yury Kiselev er førsteamanuensis ved OsloMet – Storbyuniversitetet. Han er utdannet lege med 15-års erfaring i farmakologiundervisning til ulike profesjonelle grupper. Han har sin doktorgrad fra Universitet i Tromsø innen molekylær kreftforskning. Yurys´ akademiske fokus er på persontilpasset medisin, rasjonell bruk av legemidler, og pasientsikkerhet. Yury Kiselev holdt høsten 2019 tilsvarende kurs for manuellterapeutene. 

Pris

Medlemmer: kr 2500

Turnusmedlemmer: kr 1500 (kun fem plasser!)

Ikke-medlemmer: kr 3500 (send til til kathinka@kiropraktikk.no for påmelding)

KURSKALENDER

To 27.08 - 29.08 | 2020

Storgata 10a, Oslo

29.08 | 2020

Oslo