Veilederkurs for turnusveiledere


Kurs: Veilederkurs for turnusveiledere

Arrangør:
NKF
Dato:
01.09 | 2018
Påmeldingsfrist:
To 23.08
Sted:
Scandic Oslo City, Europarådets plass 1, Oslo
Kursavgift:
kr 2000
Godkjente timer/poeng:
6,5

En interaktiv tilnærming til veilederrollen. Velkommen til dagskurs for nye og mer erfarne turnusveiledere.  

Arbeidsform

Teoretisk undervisning blandet med praktiske øvelser og diskusjon

Tidspunkt

Fra kl 09.00-15.30

Detaljert program

Kl 08.45-09.00   Registrering

Kl 09.00-11.00   Introduksjon ved Kerstin Ulrich, Styrerepresentant NKF.

Forventningsavklaring

Å lære i arbeid- hva er viktig?

Hva er veiledning?

Om feedback som fremmer læring og motivasjon?

Supervisjon av kiropraktorturnuskandidat - Terje Pettersen, STAMI

Kl 11.00-11.15   Pause med enkel bevertning

Kl 11.15-12.30   Cont´d

Kl 12.30-13.30   Lunsj på hotellet

Forflytting til Servicekontoret, Storgata 10a

13.30-14.30:   Sammen med turnuskandidatene:

Workshop med filmopptak fra veiledersamtaler- Terje Pettersen, STAMI, og Ulrich

14.30-15.30:   Gjennomgang av turnusprogram for kiropraktorer, spesielt Helsedirektoratets krav ved Ulrich

Med forbehold om mindre endringer.

KURSKALENDER

To 30.08 - 01.09 | 2018

Norsk Kiropraktorforening, Storgata 10a, Oslo

01.09 | 2018

Scandic Oslo City, Europarådets plass 1, Oslo