Turnuskurs for turnuskandidater


Kurs: Turnuskurs for turnuskandidater

Dato:
On 29.08 - 31.08 | 2018
Påmeldingsfrist:
On 15.08
Sted:
Norsk Kiropraktorforening, Storgata 10a, Oslo
Kursavgift:
Normal price - NOK

Det inviteres til obligatorisk turnuskurs for alle kandidater i august. Kurset er obligatorisk for alle MNKF-turnuskandidater 

Program

Torsdag 30/8-18:

09.45-10.00: Registrering

10.00-10.50: Gjennomgang og orientering om turnustjenesten – Student-, turnus- og veilederutvalget ved Jeppe Birkelid

11.00-12.30: Velkommen hjem og til NKF og fagmiljøet – NKFs leder Jakob Lothe

12.30-13.30: Pause

13.300-15.00: Journal/epikrise/Diagnosekoder – STVU, Anne Marie Selboskar Selven

15.00-16.30: Praksisbygging – Student-, turnus- og veilederutvalget ved, Eilif Harloff

NKF inviterer til pizza på kontoret rett etter kursslutt denne dagen.

Fredag 31/8-18:

08.45-09.00: Registrering

09.00-10.30: Hvordan kan man skape en bærekraftig kiropraktorpraksis? – Martin Herneblad-Due

10.30-12.00: Etiske retningslinjer og pasientrettigheter – Etisk Råd ved Pål Viken

12.00-13.00: Pause

13.00-14.30: Henvisning til spesialisttjenesten – Student-, turnus- og veilederutvalget ved Anne Marie Selboskar Selven

14.30-16.30: Regnskap – Causa AS, Fred Radenbach

Lørdag 1/9-18:

09.45-10.00: Registrering

10.00-12.30: Kiropraktorens rolle som primærhelsekontakt – Fastlege og kiropraktor Anders Sørfonden

12.30-13.30: Pause

13.30-14.30: Sammen med veilederne

Workshop med filmopptak fra veiledersamtaler ved Terje Pettersen, STAMI og Ulrich

14.30-15.30

Gjennomgang av turnusprogram for kiropraktorer, spesielt Helsedirektorates krav ved Ulrich

Med forbehold om mindre endringer.

Påmelding

Selv om kurset er obligatorisk, så kreves på melding til kathinka@kiropraktikk.no

Servering

Det blir ikke servert lunch, kun kaffe/te/vann. Man kan enten ta med matpakke eller kjøpe ute.

KURSKALENDER

25.05 - 26.05 | 2019

Storgata 10a, Oslo

To 29.08 - 31.08 | 2019

NKF, Storgata 10a, Oslo