Region sør: "Hvordan vi som region kan organisere og sette til verks pilotprosjektet, UKRUS / Prolaps forløp i regionen?"


Kurs: Region sør: "Hvordan vi som region kan organisere og sette til verks pilotprosjektet, UKRUS / Prolaps forløp i regionen?"

Arrangør:
Region sør NKF
Dato:
On 08.03 | 2017
Påmeldingsfrist:
Fr 03.03
Sted:
Eureka Kiropraktikk Skien, Langbrygga 1, Skien
Kursavgift:
kr 150
Godkjente timer/poeng:
4

Etter ett meget vellykket vinterkurs er tiden nå kommet for å sette ord og kunnskap inn til handling og vi håper og ønsker at regionene skal ta del i dette viktige arbeidet.

Hei kjære kolleger i Region Sør!

Det er snart tiden for årets første regions kurs for Region Sør og dette vil finne sted i Skien.

Foreningen vår vokser i antall medlemmer og vi ønsker i større grad enn tidligere, å bruke regionene som en plattform for å skape tilhørighet og vekst blant våre medlemmer. Hoved tema for regions kurset denne gangen vil fokuserer på hvordan vi som region kan organisere og sette til verks pilotprosjektet, UKRUS / Prolaps forløp i regionen. Vi skal få i gang organisering av prosjektgrupper og delegering av ansvarsområder. Det vil bli satt av tid til spørsmål og svar rundt UKRUS og prolapsforløp samt foreløpige erfaringer etter implementering i klinikker.

Videre vil Handlingsplan for regionen fremlegges med diskusjon over innhold og prioriteringer.

Vi vil ha en praktisk del der kollegene våre Kristian Ruud, Elling Jørgensen og et par uavklarte jokere vil vise teknikker for korsrygg, bekken og hofte. Videre diskusjon med tips og triks til behandlingsteknikker vil utkrystallisere seg.

Det vil som alltid også bli informasjon fra sentralstyret.

Tid: kl 14.00-19.00, lunsj servering ved ankomst.

Tema: 1:Hvordan bør UKRUS / Prolaps forløp organiseres i vår region/underregioner/byer?

            2:Teknikk: korsrygg/bekken/hofte med bl.a Kristian Ruud og Elling Jørgensen 

            3: Informasjon fra styret i NKF ved Espen Ohren

Frist for påmelding innen 3. mars, men så fort som mulig med tanke på matservering og lokaler.

VIKTIG: Region sør har egen facebook side (" REGION SØR NK"F), det er viktig at alle som ikke er medlem av gruppen blir det, den nyeste informasjonen vil bli lagt ut på facebook.

Mvh Vilde Furuodden Aas

KURSKALENDER

Ma 28.05 | 2018

Sandefjord Helsepark, Skiringssalveien 20, Sandefjord