NKF vinterkurs «Standardisert proplapsforløp og utvidet korsryggsundersøkelse»


Kurs: NKF vinterkurs «Standardisert proplapsforløp og utvidet korsryggsundersøkelse»

Arrangør:
NKF
Dato:
Fr 10.02 - 11.02 | 2017
Påmeldingsfrist:
Sø 05.02
Sted:
Scandic Fornebu, Martin Lingesvei 2, Fornebu -Oslo
Kursavgift:
5 400
Godkjente timer/poeng:
13

Vinterkurset er dedikert det vi som kiropraktorer ser hver eneste arbeidsdag  – nemlig korsryggen!  Målet for kurset er å gi kiropraktoren nødvendige verktøy for å kunne tilby en utvidet utredning av den vanskelige ryggpasienten og av pasienter med akutt skiveprolaps. Etter kurset vil det være synlig for annet helsepersonell at du er en kiropraktor som kan gjøre en evidensbasert avklaring av pasientens tilstand og gi en diagnose for videre behandling. Her er det undersøkelse, diagnose og kommunikasjon av funn med råd om tiltak som er vesentlig.

Det deles ikke ut skriftlige kursnoter til kurset. Deltakerne kan laste ned og evt skrive ut kursnoter og -materiell fra denne linken

Ryggprolaps kan håndteres hos kiropraktoren.

 «Operasjon kan ofte unngås, hvis skiveprolaps konstateres hurtig og håndteres riktig. Vondt i ryggen, med smerteutstråling i benet, kan skyldes skiveprolaps. Om dette skulle oppstå er det viktig at du undersøkes raskt, og grundig, slik at en riktig diagnose stilles. Når riktig diagnose stilles, vil din kiropraktor utforme en plan for hensiktsmessig oppfølging. Med råd og veiledning underveis, vil de fleste med skiveprolaps slippe operasjon (95%). Operasjon av skiveprolaps kan vurderes ved mangel på fremgang 6-12 uker etter de første symptomene oppstod». (Fra prolapspakken.no)

Standardisert prolapsforløp

Det faglige innholdet i kurset er fundert på Nasjonale Kliniske Retningslinjer for korsryggsmerter med nerverotsaffeksjon og det danske pakkeforløpet. Utredningen er ment å gi et trygt og forutsigbart forløp for involvert pasient og helsepersonell med milepæler ved første undersøkelse samt etter 2, 4 og 8 uker.

Utvidet korsryggsundersøkelse

Klassifisering av ryggpasienter befester kiropraktorens rolle som diagnostiker. En utvidet korsryggs-undersøkelse (UKRUS) er grunnlaget for å stille en god diagnose, er av betydning for informasjon til pasienten og ikke minst, nødvendig for riktig behandlingsvalg. Ved å bruke felles språk i kommunikasjon til annet helsepersonell viser vi at vi besitter en kompetanse som aktør i helseteamet rundt ryggpasienten.

Under kurset vil det primært være fokus på de problemstillingene som tidvis kan være vanskelig å utrede, nemlig når vi har behov for en utvidet korsryggs-og prolapsundersøkelse, med og uten nerverotsaffeksjon. Problemstillingene kan være både akutte og langvarige.

Kompetansemål

·         Vite hvilke kliniske undersøkelser som er dokumentert sensitive og spesifikke for å avklare diagnosen

·         Vite hvordan du skal bruke spørreskjema som er vist å være bedre enn klinikeren i å avdekke psykososial påvirkning av ryggpasienten

·         Kunne gjennomføre en utvidet undersøkelse i henhold til UKRUS og prolaps

·         Vite hvilke diagnosekoder som skal brukes basert på undersøkelsesfunn

·         Kunne bruke spørreskjema fra pasientene dine om psykososiale forhold

·         Opplæring i bruk av et elektronisk verktøy for å hente inn spørreskjema og behandlingsresultat.

·         Forbedret kommunikasjon av funn og diagnose til pasient og lege

·         Vite når og hvordan du skal henvise til andrelinjetjenesten

·         Få kommunikasjonsmateriell til pasient og lege, inkl. PPT av UKRUS og Prolapsutredning

Hvilken pasient behøver hvilken behandling?

Det startet i Danmark med en standardisert prolapsutredning eller en form for pakkeforløp. Hensikten ligger i at alle som utreder pasienter med prolaps hvor det er fare for nevrologiske utfall skulle følge sine pasienter i et fast oppsett.  

På vegne av styret i NKF har en gruppe i Region Sør arbeidet med å sette sammen dette kurset som er spesialdesignet for norske kiropraktorer og det «lanseres» på Vinterkurset 2017.  Region Sør arrangerte dette kurset først regionalt våren 2016 med god mottagelse fra deltagerne. Styret i NKF har bedt EUU og regionen om å tilby tilsvarende kurs for alle medlemmene. Dette er derfor temaet på neste års vinterkurs.

Kurset vil gå mer inn på hvordan du som utreder og behandler kan legge opp undersøkelsen og utredningen på en så standardisert måte som mulig. Det vil bli gjennomgang av både anamnese, undersøkelse og tiltak. I tillegg blir det gjennomgang av den gode henvisningen, kognitiv terapi i konsultasjonen og verktøyet «Care Response».

Workshops inkluderer undersøkelsesprotokoll (inkluderer rektaleksplorasjon på dukke), McKenzie-protokoll (retningsbestemt diagnose og behandling), henvisning og epikriseskriving ihht prosjektet «Standardisert Prolapsutredning».  

Mer informasjon innhold og foredragsholdere

 

 "Trening og ryggpasienten. Hvorfor - hvem - hvordan. Evidens- og erfaringsbaserte refleksjoner. "

Grønstvedt er utdannet tannlege ved Universitetet i Oslo 1978. I 1984 avsluttet han i tillegg utdannelse ved Palmer College of Chiropractic i USA og har arbeidet som kiropraktor siden. I perioden 1997-2002 var Arndt prosjektkoordinator i en forskergruppe som undersøkte om det finnes faktorer som kan forutsi noe om resultatet ved manipulasjonsbehandling. Han har sittet som medlem av Faglig Utvalg i Norsk Kiropraktorforening fra 2003 til 2007. I oktober 2012 mottok Arndt tittelen Årets Kiropraktor i Norsk Kiropraktorforening.

Siden 2008 har Arndt studert mot en mastergrad i diagnostisk muskel-skjelett ultralyd ved Bournemouth University/Anglo European Chiropractic College, England. Han er også medlem av en forskergruppe som undersøker sammenhenger innen treningsmetodikk og praktisk anvendelse av diagnostisk ultralyd ved korsryggplager. Arndt har i mange år arbeidet tett mot idrett, bl.a. kajakk, ishockey, basket og toppfotball.

«OSCE – kaustikker»

Formålet med denne worshopen er å få satt hjernen på en prøve med forskjellige kaustikker som er typiske, samt noen atypiske. Det blir i tillegg øving på rektal eksplorasjon på dukke ift QES utredning.

Tim Lothe Raven er født og utdannet i Australia hvor han graduerte i 1988. Han jobber som kiropraktor på Sørlandet og gjennomførte i 2003 en påbyggings MSc i klinisk kiropraktikk ved AECC. Siden 2004 har han vært en del av en forskergruppe som bruker enkeltfiber EMG til å studere nevrofysiologiske egenskaper i motonevroner til rygg- og nakkemuskler. Ravens PhD-prosjekt er tilknyttet UiO.

Damian King graduerte fra AECC i 1999 og flyttet til Norge i 2005. Studerer for tiden en ny master grad i «The clinical management of pain» ved Edinburgh University.

Kognitiv terapi i konsultasjonen / 10 minute CBT

Full utdanning i CBT kan være en lang affære, «10 minute CBT» har derfor skreddersydd et kurs for helsepersonell slik at din kliniske hverdag blir lettere. Hva vil det si? Hvordan pasienten tenker i spesifikke situasjoner, påvirker hvordan de føler seg, emosjonelt og fysisk, og påvirker oppførselen til pasienten.  CBT står for Cognitive Behavioural Therapy

Hensikten med en CBT framgang:

  • Hjelper med å identifisere og så evaluere reaksjoner til spesifikke situasjoner.
  • Hjelper identifiseringen og endringen av uhensiktsmessige tanker og adferd som forsterker problemet.
  • Ved å endre tankesettet kan nivået av stressende opplevede følelser og adferd bli redusert

Jeannie Bruce is a senior trainer for ‘10minutecbt’ providing training for GPs, nurses, and other health professionals in primary care settings.
http://www.10minutecbt.co.uk/about-us/ She runs a programme of training for MacMillan Cancer Support Professionals across the UK focusing on incorporating CBT into short consultations to support cancer and long term conditions, and has run private practice in London for over 20 years and work as an associate therapist for a number of EAPs (employee assistance programmes). A significant amount of her practice is trauma focused supporting prison, police and transport service employees.She lectured in CBT at degree level at Birkbeck College, University of London from 2011-2015 

«Manipulasjonsbehandling ved prolaps» med Serafin Leemann

Leemann skal i sin workshop presentere for oss hvilke manipulasjonsbehandlinger som er best dokumentert for en trygg behandling ved mistanke om prolaps i korsryggen. Dette blir en praktisk workshop, med en liten dose teori.

Serafin Leemann was born in Zürich, Switzerland. He studied two years of medicine at the University of Zürich before going to Canadian Memorial Chiropractic College in Toronto, Canada. Dr. Leemann graduated in the class of 2007 and did his mandatory two year associateship in a private practice in Zürich and at the university hospital Balgrist in Zürich.. Dr. Leemann has given talks at universities and conferences (Chirosuisse 2010, ECU 2011) and authored or co-authored two papers regarding SMT and discal hernias.  He is involved in more research projects on this topic at the university of Zürich. He is the recipient of the ECU 2011 Jean Robert Best New Researcher’s Award and was amongst the authors awarded the ECU 2012 Jean Robert First Prize for two studies.

«Retningsbestemt diagnose og behandling» med Åge Sundet og Joakim Hertel

Det bli en oppdatering på retningsspesifikke øvelser i oppfølgningen av prolapspasienter og en viktig praktisk øvelse i bruken.

Åge Sundet er kiropraktor ved NEMUS Tønsberg og utdannet fra SDU i 2011. Erfaring med bruk av retningsspesifikke øvelse i oppfølging av prolapspasienter – både i primær- og sekundersektor. Sundet var med på ULRUS-prøveprosjekt i Danmark under turnusåret.

Joakim Hertel er kiropraktor ved NEMUS Nøtterøy og udannet ved SDU i 2011. I tillegg til håndtering av den akutte og kroniske ryggpasienten, har Hertel spesielt interessefelt innen aktiv rehabilitering av skulder-, kne- og hoftelidelser, og bruker retningsspesifikke øvelser my i daglig praksis.

«Kommunikasjon med lege» med Thomas Solberg og Tim Lothe Raven

Her får du de enkle oppskriftene på hvordan du skal dokumentere funn og anbefalinger fra legen. Det blir omformert om ferdiglaget presentasjonsmateriell som du kan bruke i din kommunikasjon med lege, samt standardfraser og skjema til bruk i journalsystemet og via Norsk Helsenett.

Thomas Solberg Cand Manu fra SDU i 2006. Arbeider for Tønsberg Kiropraktorklinikk. Tidligere utdannet sykepleier med yrkeserfaring fra aktuttmottaket på Sykehuset i Vestfold og Ullevål Universitetssykehus.

"Henvisning til spesialist" med Anne Marie Selboskar Selven

Hun skal snakket om indikasjoner for henvisning ti spesialister ved korsryggsmerter. Når skal det henvises. Hvordan skrive den gode henvisningen og hvem er rette mottaker? Selven graduerte fra AECC i 2000. Selven gjennomførte kurset «Henvisning til spesialist» ved NTNU, Trondheim, i november 2016.rgården i Trondheim. Hun er en engasjert kiropraktor som har sittet i sentralstyret, vært i valgkomiteen, og er nå leder for STVU og studentkontakt.

Hun gjennomførte kurset Henvisning til spesialist, ved NTNU videre i november 2016. Hun skal snakke om indikasjoner for henvisning til spesialist ved korsryggssmerter. Når skal det henvises? Hvordan skrive den gode henvisning, og hvem er den rette mottaker?

Program

 

Kurset starter fredag kl 13.00 og avslutter lørdag ca kl 17.00

Faglig filosofisk forum

Arrangeres kl 10.00-12.00 fredag 10. februar. Dette er gratis og krever ingen påmelding.

PRAKTISK INFORMASJON

Hotel:             Scandic Fornebu, Martin Lingesvei 2 - Fornebu/Oslo

Early bird:      17 januar 2017

Kurspriser:       Medlemmer før/etter early bird  kr 4 400/kr 5 400 *  Turnusmedlemmer (3 dager) kr 1 900 * Studenter kr 1 300

Påmelding:      deltaker.no evt påmeldingsskjema i Columna

Hotellovernatting: NKF har reservert rom på Scandic Fornebu. Medlemmene er selv ansvarlig for å bestille og betale for overnattingen. Etter 8. januar kan NKF verken garantere rom eller rabattert pris. Romreservasjon kan gjøres direkte på hotellets nettsider, fornebu@scandichotels.com  eller 21 05 70 00. Oppgi kode BNOR080216.

Sosialt fredag kveld Fredag kveld blir det satt opp felles buss til The Pub på Majorstua.

Avreise presis kl 19.30 utenfor hotellets inngang – møt opp i god tid! På The Pub blir det matservering og quiz! Max antall 80 personer - så førstemann-til-mølla! Prisen kr 350 som inkl mat, buss til The Pub og quiz fra The Pubs egen quizmaster! Retur fra sentrum ordnes på egen hånd.

"The Pub er folkets bar på Majorstuen. Vi har ett bredt spekter av kvalitets drikke både innen øl, whisky, viner og klassiske, samt nye spennende cocktails som vil tilfredsstille enhver smak. Våre bowlertenders tar deg imot med en varm velkomst og kan veilede deg i ditt drikkevalg med sin inngående kunnskap om The Pub sine fristelser». 

Følge med på denne siden, da den oppdateres fortløpende.

KURSKALENDER

Ma 28.05 | 2018

Sandefjord Helsepark, Skiringssalveien 20, Sandefjord