MCs MSK Diagnostikk ultralyd i samarbeid med AECC


Kurs: MCs MSK Diagnostikk ultralyd i samarbeid med AECC

Arrangør:
NKS og AECC
Dato:
30.09 - 28.10 | 2018
Kursavgift:
Normal price - 25000300002994 NOK
Antall kursdeltagere:
12
Godkjente timer/poeng:
30 per år

Som det har framkommet i nylig utsendelse fra NKF, vil en ny runde utdanning antagelig starte opp i oktober 2018. Følg med - saken blir oppdatert!

UTDANNING I NORGE, del 1: NTNU

Vi har tidligere informert om at vi har hatt samarbeid med et norsk universitet med tanke på å opprette et nasjonalt forankret masterstudie i  MSK ultralyd. Institusjonen er NTNU, men dette lar seg dessverre ikke gjøre så hurtig som man i utgangspunktet hadde regnet med.  Årsaken er at hele universitetet er i ferd med å endre struktur og organisering av utdanningsløp. I tillegg må det avklares med hensyn til økonomi, bruk av NTNU´s egne ressurser osv. En frist for ny innstilling vedrørende MSK UL er utpå våren 2019. 

UTDANNING I NORGE, del 2: AECC

Interessegruppen og NKF ønsker imidlertid at det skal foreligge et godt utdanningstilbud slik at flest mulig kan skaffe seg formell akademisk kompetanse på dette spennende fagfeltet. Vi er derfor i ferd med å lande en ny avtale med AECC om et masterløp med oppstart høsten 2018. Siden sist har AECC etablert seg som ”College University”, der en av pilarene er utdanning innen medisinske ultralydsdisipliner.  Man satser skikkelig på å bli en anerkjent institusjon på dette feltet.

I løpet av de kommende1-2 uker kan vi ha ferdig forhandlet ny avtale med AECC. Det er tydelig at man nå i Bournemouth er ekstra på tå hev for å komme godt ut som eget universitet og er innstilt på å levere undervisning på øverste hylle.

Skissert oppstart blir i oktober 2018 med et lignende studieløp som tidligere. Kostnader blir omtrent også i samme størrelsesorden. Fondsstyret vil antagelig også denne gangen kunne bidra med støtte til tuition, men dette må det søkes, behandles og innvilges før vi kan si et beløp. Tidligere har bidraget fra fondet ca dekket skolepengene til AECC.  

I tillegg vil det komme en kostnad i størrelsesorden kr. 25.000-30.000 pr. år de første 2 årene for avlønning av instruktører, veiledere og administrasjon. Sannsynlig antall studenter vil være 12-16 stk. Dersom vi ikke får fylt opp med kiropraktorer, vil andre profesjoner bli invitert.  Undervisningen vil antagelig hovedsakelig foregå i fine lokaler på Lillestrøm. Grei adkomst fra alle steder. 

SPESIALITET I MSK ULATRLYD

Det ligger forankret i NKFs prinsipprogram å opprette relevante fagspesifikke spesialiteter. Pediatri har gått opp løype for oss andre og utarbeidet et opplegg som tar ett år og forutsetter at man har relevant mastergrad i bunn. Denne type spesialitet vil basere seg på andre retningslinjer og ligge på et helt annet faglig nivå enn hva er tilfelle for f.eks den private delen av fysioterapimiljøet.  Kursrekker i privat regi vil ikke gi nødvendig kompetanse for å oppnå denne spesialisttittelen.

En egen arbeidsgruppe jobber videre med dette på vegne av kiropraktorer med MSc MSK ultralyd, slik at retningslinjer og krav til en ny spesialitet snart kan bli vedtatt. Blant annet vil det antagelig være krav til hospitering/samarbeid med radiologiske avdelinger og formell veilederkompetanse for dem som skal veilede masterstudenter.

Vårt håp er at dette skal kunne bidra til å synliggjøre et skille på kvalitet og kompetanse innen MSK UL diagnostikk , og at samarbeide og aksept fra medisinske miljøer vil bli bedre.  I det fjerne kan man drømme om egne honorartakster og kanskje en offentlig godkjenning?

SEMINAR/KONGRESS: Hold av siste helg i september!! 

Lokaler er booket på Thon Hotell Oslofjord, og vi håper at mange kan stille denne helgen. Programmet er under utarbeidelse, men vi ønsker at dette skal bli nyttig, både faglig og med tanke på interessegruppens visjoner og arbeid videre (Vi avholder også generalforsamling). Blant annet kunne vi tenke oss å ”blindteste” UL maskiner og se hvem som kommer bra ut i forhold til satte kriterier. Vi forsøker også å få på plass en internasjonal størrelse innen MSK ultralyd. I tillegg ønsker vi bidrag fra norske ressurspersoner i det medisinske miljøet, samt egne ressurser.

Et sosialt arrangement med trøkk i hører også med.

UL MASKINER

I forbindelse med et nytt kull MSc studenter, vil det være behov for maskinkjøp for mange. 

Inter-Medical ved Nils Svalastog har forhandlet fram et tilbud fra Samsung ved gruppekjøp av maskiner. Nærmere informasjon kommer!

Denne leverandøren har vært med oss helt fra starten av og har i stor grad bidratt til at kiropraktorene i Norge har etablert et faglig sunt og kompetent miljø.  Man har gjennom årene opplev fordeler med å være en prioritert og slagkraftig kundegruppe og har hatt glede av utstyr med god kvalitet til bra pris.  Alle kolleger står imidlertid selvfølgelig fritt til å kjøpe hva man vil.

Vedlagt ligger et dokument med betraktninger og anbefalinger man bør være klar over ved maskinkjøp.  Det mangler ikke på ivrige leverandører som vil selge maskiner, og alle har «det beste tilbudet» og er ikke redd for å framsnakke egne produkter, kanskje på bekostning av andre.  Vi håper informasjonen vil være klargjørende.   

Antagelig vil noen etablerte kolleger tenke seg å anskaffe ny maskin og skal selge den gamle. Dersom denne er av anstendig kvalitet, kan det tenkes at nye studenter kan være interessert i et godt kjøp av brukt utstyr framfor anskaffelse av ny.

Gi oss i interessegruppen beskjed, så skal vi være behjelpelige med å formidle kontakter.

ØNSKER DU Å MELDE DEG PÅ UTDANNING I REGI AV AECC OG NKF?

Beskjed om frist for bindende påmelding og orientering om endelige kostnader vil bli sendt ut så snart avtalen med AECC er signert.  Man kan imidlertid allerede nå melde seg på gjennom servicekontoret (NKS).

Oppstart: høsten 2018

Pris: Prisen er todelt; én del til AECC (tuition) og én del til NKS (ca kr 25 000-30 000, år 1 og 2)

Antall studenter: 12-16

Påmelding til: nordgaard@gmail.com 

Vedlagt er informasjon fra AECC. Vi legger ut fortløpende informasjon.

For øvrige spørsmål;

Øystein Nordgaard: nordgaard@gmail.com   tlf: 97079806 - Leder interessegruppen for ultralyd

Arndt Grønstvedt: arndt@live.no  tlf: 90123102

 

KURSKALENDER

Fr 03.05 - 04.05 | 2019

Fokus Helse & Trening, Aagaardsplass 5, Sandefjord

25.05 - 26.05 | 2019

Storgata 10a, Oslo