Faglig Kongress 2017


Kurs: Faglig Kongress 2017

Arrangør:
NKF
Dato:
Fr 27.10 - 28.10 | 2017
Påmeldingsfrist:
Ti 17.10
Sted:
Radisson Blu Royal Hotel, Bergen
Kursavgift:
kr 4.700,-
Godkjente timer/poeng:
14

Etterutdanningsutvalget er i gang med arbeidet med Faglig Kongress 2017! Etter rekordmange positive tilbakemeldinger på Faglig Kongress i Trondheim i 2015 gjentar vi suksessen i Bergen. Kongressen lages over samme lest som sist med fritt valg av kurs innenfor fire moduler, to store fellessesjoner og ikke minst sosialt samvær og hygge med kolleger! Fullstendig program kommer i løpet av forsommeren, men allerede nå kan vi komme med informasjon om modulene.

Faglig kongress inngår i det obligatoriske turnusprogrammet for turnuskandidater.

Følg med på www.fagligkongress.no mer informasjon om program, foredragsholdere,priser og oppdateringer. Påmeldingen er åpen!

Modul 1: Barn & Bevegelse

De siste årene er det viet mye oppmerksomhet til spedbarn og spedbarnsbehandling. Denne gang retter vi fokus mot barn i skolealder. Vi tar blant annet for oss følgende: Plager relatert til vekst og overbelastning, å øke forståelsen for når trening blir overtrening, hvilke effekter har smerter på psykososiale forhold hos barn, hvordan påvirkes de av stress og forventninger? Motivasjon er viktig i denne aldersgruppen, spesielt da studier viser at de barn som er aktive primært er med i organisert idrett, mens de barna som ikke er med i organisert idrett blir mer og mer inaktive. Det vil legges opp til workshop for hvordan du kan gjøre trening for denne aldersgruppen gøy!

Modulansvarlige: Anette Kristvik og Hege Nielman

Modul 2: Geriatri & Nevrologi

Folk lever stadig lenger og eldrebølgen "The Silver Tsunami" ruller inn over oss. Kurs om forhold i denne pasientgruppen har vært etterspurt flere ganger, og på Faglig Kongress 2017 blir dette et av hovedtemaene. Vi har mye å tilby den eldre garde, både i forhold til behandling, råd og veiledning. Kom på kurs og oppdater deg på hvordan du skal legge undersøkelse, behandling, rehabilitering og oppfølging bedre til rette for The Silver Tsunami! Et annet etterspurt fagområde er funksjonell nevrologi. Mer informasjon om hva vi vil tilby her kommer senere

Modulansvarlig: Elisabeth Sørensen

Modul 3: Den Moderne Kliniker

Her serveres klinisk kiropraktikk på en seng av evidens i foredrag og praktiske workshops. Denne modulen tar også for seg rollen kiropraktoren bør og skal ha som "primary spine-care physician" i det moderne helsevesenet fra et sosialt og klinisk perspektiv. Videre hvordan man på en best mulig måte kan kommunisere med publikum og andre helseaktører for å bidra til å gi kiropraktikken det løftet som skal til for å bli en fullverdig og integrert helseprofesjon.

Modulansvarlig: Thomas Lauvsnes

Modul 4: Ny viten – Ny kunnskap

For både nyutdannede og drevne klinikere er det alltid fornuftig med en oppdatering innen den nyeste forskningen. På konferansen presenteres det sprekeste av det nyeste innen nerve-muskel-skjelett for å gjøre din hverdag som kliniker lettere. Vi ønsker også å legge opp til en stor plenumssesjon om hvordan forskning tolkes og videreformidles av sekundære kilder (på sosiale medier, i aviser etc). og hvordan man skal orientere seg i jungelen av informasjonskanaler. Etter kongressen skal man i langt større grad kunne klare å lese forskning på en slik måte at man vet hva som er viktig og riktig og hva som anses som “clickbaits” og “fake news”.

Modulansvarlig: Tim Raven

Sosialt: Det vil bli sosiale eventer både torsdag og fredag, og sannsynligvis lørdag!. Torsdag blir det en uformell kveld, men på fredag blir det festmiddag med diplomoverrekkelser til «ferdige» turnuskandidater utmerkelser og underholdning! Dette blir en kveld du ikke bør gå glipp av!

Minner om at alle som får sin autorisasjon i 2017, inviteres av NKF til å delta gratis på festmiddagen fredag og motta medlemsdiplomet!

Følg med på www.fagligkongress.no mer informasjon om program, foredragsholdere,priser og oppdateringer. Påmeldingen er åpen!

KURSKALENDER

To 30.08 - 01.09 | 2018

Norsk Kiropraktorforening, Storgata 10a, Oslo

01.09 | 2018

Scandic Oslo City, Europarådets plass 1, Oslo