Behandling av barn og unge; diagnostisering, kommunikasjon og henvsning


Kurs: Behandling av barn og unge; diagnostisering, kommunikasjon og henvsning

Arrangør:
NKS
Dato:
Fr 19.01 | 2018
Påmeldingsfrist:
Fr 01.12
Sted:
NKF, Storgata 10a, Oslo
Kursavgift:
kr 2000
Godkjente timer/poeng:
8

Kiropraktikk for barn og unge er et høyaktuelt tema, da de fleste kiropraktorer ser pasienter i alderen 0-18 år i sin klinikkhverdag. Kiropraktorene har, som primærkontakt, både rett og krav til henvise pasienter videre der dette er nødvendig. 

Innhold:

Foreleserne vil blant annet gi deg innsikt i vanlige barnesykdommer og ortopediske lidelser hos barn, og vil gjennom aktuelle kasusetikker diskutere hva som skal diskuteres i journalen, hvilken informasjon som skal gis til pasient og foreldre, når og hvor vi skal henvise og hva henvisningen skal inneholde. 

Kiropraktor Kristin Lo Nystrøm vil gi informasjon om differensialdiagnostikk og diagnosebruk på kiropraktorkontoret.

Mål:

Økt kompetanse for diagnosebruk, journalføring og henvisning for pasienter 0-18 år.

Foredragsholdere:

Barnelege Lauritz Stoltenberg, Oslo barne- og lungesenter

Overlege Per Reidar Høiness, Ortopedisk avd. Rikshospitalet

Kiropraktor Kristin Lo Nystrøm, Leder NFBK

Tidspunkt:

kl 09.45.-ca 17.30.

Detaljert program vil bli publisert i løpet av kort tid. Prisen inkl lunch og enkel pausebevertning.