KURS FRA NKF

On 19.05 - 10.11 | 2021

Webinar

Fra mai til november arrangerer vi en webinarserie rettet mot tolkning av MR. Kursholder er Roar Pedersen som er en erfaren MSK-radiolog. Ønsker du å delta på hele serien,...

To 26.08 - 28.08 | 2021

Oslo

Kurset er obligatorisk for alle turnuskandidater.

28.08 | 2021

Oslo

NKF arrangerer årlig veilederkurs for våre medlemmer. Kurset er obligatorisk for deg som er veileder for første gang eller dersom det er tre år siden forrige kurs. Mer informa...

Ti 14.09 | 2021

Webinar

Save the date! MNKF Pernille Irgens og MNKF Birgitte Myhrvold er foredragsholdere.