KURS FRA NKF

To 10.10 - 31.12 | 2019

Webinar

Webinaret ble gjennomført 3. september. - Hva er Helse og arbeid, og hvordan er arbeidshverdagen? - Hvilke pasienter kan henvises og hvordan? - Hvordan utredes pasientene og hvil...

On 20.11 - 31.12 | 2019

Webinar: Dermatologi

Forekomsten av føflekkreft øker stadig i Norge, og vi er på topp i Europa når det gjelder dødelighet forbundet med føflekkreft. Dette tyder på for lav opp...

Fr 31.01 | 2020

Storgata 10a, Oslo

Kurset tar for seg informasjon om ofte brukte medikamenter, deres virkningsmekanismer og hvilke implikasjoner medikamentbruk kan ha på ikke-medikamentelle behandlingstiltak.

Fr 07.02 - 08.02 | 2020

Kragerø Resort, Stabbestadveien 1, Stabbestad

Velkommen til idylliske Kragerø! Den faglig delen av vinterkurset retter fokuset mot hofteproblematikk - billeddiagnostisk vurdering, undersøkelse og behandling. Samt hvordan skape din b...