Vidareutdanning i ultralyd av muskelskjelettsystemet, Modul 1


Kurs: Vidareutdanning i ultralyd av muskelskjelettsystemet, Modul 1

Arrangør:
Universitetet i Bergen
Dato:
To 15.08 - 01.12 | 2019
Påmeldingsfrist:
Sø 02.06
Sted:
Institutt for global helse og samfunnsmedisin, Kalfarveien 31, Bergen
Kursavgift:
Normal price - 20000 NOK

Kurset har til hensikt å utdanne og trene helsepersonell som fungerer som primærkontakter, til å bruke og forstå diagnostisk ultralyd i muskelskjelettapparatet. I tillegg til å forstå ultralydanatomi skal kursdeltakerne kunne fremstille kvalitativt gode ultralydbilder av over- og underekstremiteter.

Innhold

- Innføring i ultralydfysikk
- Demonstrere normalanatomi i over- og underekstremiteter
- Korrekt bruk av ultralydapparatet og forståelse for snittbilder og romtenkning ut fra de todimensjonale bildene.
- Bruk av anerkjente algoritmer for fremstilling av ultralydbilder i over- og underekstremiteter.

Fullført og bestått Modul 1 er grunnlag for å søke opptak til Modul 2.

Målgruppe

Manuellterapeuter, leger og kiropraktorer med primærkontaktstatus.

Undervisning

Forelesninger, seminar og praktisk trening i bruk av ultralydapparat, organisert som 2 undervisningssamlinger på hhv. 2 dager og 3 dager, totalt 35 undervisningstimer.

For mer informasjon, se her

KURSKALENDER

To 27.08 - 28.08 | 2020

Nettbasert

29.08 | 2020

Oslo