Statsforvalterens (tidl. Fylkesmannens) kurs for turnuskandidater - vår 2021


Kurs: Statsforvalterens (tidl. Fylkesmannens) kurs for turnuskandidater - vår 2021

Arrangør:
Fylkesvise Statsforvaltere
Dato:
Ma 01.03 - 31.05 | 2021
Sted:
Hele landet

Her finnes en oversikt over kommende kurs denne våren. Siden oppdateres fortløpende. Kursene er en del av det obligatoriske kursprogrammet for turnusmedlemmer. 

Trøndelag 12. mars

Digitalt på Teams fra kl 09.00-14.00. Alle kandidater skal ha fått informasjon direkte. Kontakt: fmtltsu@statsforvalteren.no 

Oslo og Viken 19. april 

Digitalt på Teams For mer informasjon, se her. Påmelding direkte til arrangør.

Vestfold Telemark og Agder 19. april

Inviteres til å delta på Oslo og Viken 19. april.

Vestlandet 5.-7. mai

Aktuelle kandidater har fått direkte invitasjon fra arrangør. Evt send e-post til; sfvlpost@statsforvalteren.no  

Følg selv med på www.statsforvalteren.no (tidligere fylkesmannen.no)

 

KURSKALENDER