Statsforvalterens (tidl. Fylkesmannens) kurs for turnuskandidater - vår 2021


Kurs: Statsforvalterens (tidl. Fylkesmannens) kurs for turnuskandidater - vår 2021

Arrangør:
Fylkesvise Statsforvaltere
Dato:
Ma 01.03 - 31.05 | 2021
Sted:
Hele landet

Her finnes en oversikt over kommende kurs denne våren. Siden oppdateres fortløpende. Kursene er en del av det obligatoriske kursprogrammet for turnusmedlemmer. 

Oslo og Viken 19. april 

Digitalt på Teams For mer informasjon, se her. Påmelding direkte til arrangør.

 

 

 

Følg selv med på www.statsforvalteren.no (tidligere fylkesmannen.no)