Statsforvalterens kurs for turnuskandidater - Høst 2022


Kurs: Statsforvalterens kurs for turnuskandidater - Høst 2022

Arrangør:
Statsforvalteren
Dato:
To 01.09 - 01.12 | 2022
Sted:
Hele landet

Her publiseres fortløpende kurs i regi av Statsforvalteren. Deltakelse på kurset er obligatorisk for turnusmedlemmer. Påmelding skjer direkte til arrangøren. 

Oslo og Viken 26. september

Webinar. Mer informasjon og påmelding: https://www.statsforvalteren.no/nb/oslo-og-viken/kurs-og-konferanser/2022/09/offentlig-helsearbeid-for-turnusfysioterapeuter-og--kiropraktorer/

NB: dette kurset er åpent for ALLE turnuskandidater i hele landet

Vestland 4.-5. oktober

Sted: Sogndal hotell. Mer informasjon og påmelding; https://www.statsforvalteren.no/nn/vestland/kurs-og-konferansar/2022/10/kurs-for-turnusfysioterapeutar-og-turnuskiropraktorar/

Trøndelag 28. oktober (tbc)

Webinar

Innlandet 21. november 

Sted: Lillehammer. Mer info kommer! 

KURSKALENDER

On 05.10 | 2022

Eureka Moholt, Vegamot 4B, Moholt terrasse