Obligatorisk kurs i trygdefaglige emner for kiropraktorer og manuellterapeuter


Kurs: Obligatorisk kurs i trygdefaglige emner for kiropraktorer og manuellterapeuter

Arrangør:
HELSAM, UiO
Dato:
On 17.03 - 19.03 | 2021
Sted:
Kirkeveien 166, Auditoriet 124, Fredrik Holsts Hus, Ullevål

Trygdefaglig kurs for kiropraktorer og manuellterapeuter arrangeres to ganger i året. «Kiropraktor og manuellterapeut som skal dokumentere arbeidsuførhet må ha gjennomført opplæring i trygdefaglige emner mv. Helse- og omsorgsdepartementet fastsetter nærmere bestemmelser om omfang av opplæringen»

Kurset er obligatorisk for at rettighet til å sykemelde pasienter er oppfylt, men det gis fra 1. januar 2019 ikke refusjon av reiseutgifter eller opphold. 

Påmelding

https://www.med.uio.no/helsam/studier/evu/trygdefaglige-emner/index.html

NB Bemerk at kurset eventuelt kommer til å gjennomføres som et nettbasert kurs grunnet koronapandemi og smittervernregler. Informasjon legges ut fortløpende på nettside over. 

KURSKALENDER