Kurs i trygdefaglige emner


Kurs: Kurs i trygdefaglige emner

Arrangør:
UiO avd for samfunnsmedisin og global helse
Dato:
On 22.03 - 24.03 | 2023
Sted:
Digitalt
Kursavgift:
Normal price - NOK

NB ! Viktig melding vedrørende gjennomføring av kurs

Kurset blir gjennomført som et nettbasert kurs (digitalt). Alle påmeldte vil få invitasjon og deltar hjemme på PC eller nettbrett.

Trygdefaglig kurs for kiropraktorer og manuellterapeuter arrangeres to ganger i året. «Kiropraktor og manuellterapeut som skal dokumentere arbeidsuførhet må ha gjennomført opplæring i trygdefaglige emner mv. Helse- og omsorgsdepartementet fastsetter nærmere bestemmelser om omfang av opplæringen».

Kurset er obligatorisk for kiropraktorer og manuellterapeuter for at hjemmel i § 8-7 (Dokumentasjon av arbeidsuførhet) om rett til å dokumentere arbeidsuførhet (sykemelding) skal være oppfylt, regulert under forskrift For-2005-12-21-1668 (Forskrift om unntak fra vilkåret om legeerklæring når kiropraktorer og manuellterapeuter dokumenterer arbeidsuførheten).

Les om program og kursmateriale her: Kurs i trygdefaglige emner for kiropraktorer og manuellterapeuter 22. - 24. mars 2023 - Institutt for helse og samfunn (uio.no)

KURSKALENDER

15.04 - 16.04 | 2023

Kvantumklinikken, Bulls gate 2b, Tønsberg

Fr 21.04 - 22.04 | 2023

Olympiatoppen Sportshotell