Kurs i trygdefaglige emner for kiropraktorer og manuellterapeuter


Kurs: Kurs i trygdefaglige emner for kiropraktorer og manuellterapeuter

Arrangør:
HELSAM, UiO
Dato:
On 20.10 - 22.10 | 2021
Sted:
Online

Trygdefaglig kurs for kiropraktorer og manuellterapeuter arrangeres to ganger i året. «Kiropraktor og manuellterapeut som skal dokumentere arbeidsuførhet må ha gjennomført opplæring i trygdefaglige emner mv. Helse- og omsorgsdepartementet fastsetter nærmere bestemmelser om omfang av opplæringen». Kurset er obligatorisk for turnuskandidater.

 

Språkferdigheter

Alle helsepersonellgrupper må bestå en godkjent norsk språkprøve på B2-nivå på Europarådets nivåskala for språk (CEFR) for å oppnå autorisasjon i Norge. Godkjente språkprøver som kan måle språkferdigheter på B2-nivå er «Test i norsk – høyere nivå», også kalt Bergenstesten (både muntlig og skriftlig), og norskprøven til Kompetanse Norge (tidligere VOX).(Krav)

Kurset avholdes på norsk, alt studiemateriale er også på norsk.

Påmelding

Påmelding direkte til arrangør.

Kurs og studiemateriell er gratis.

For oppdatert informasjon om kurset se: https://www.med.uio.no/helsam/studier/evu/trygdefaglige-emner/

KURSKALENDER

To 16.09 - 18.09 | 2021

Holberg Terrasse kurs- og konferansesenter, Stensberggata 27 0170 Oslo