Kurs i trygdefaglige emner for kiropraktorer og manuellterapeuter 2019


Kurs: Kurs i trygdefaglige emner for kiropraktorer og manuellterapeuter 2019

Arrangør:
Institutt for helse og samfunn, UiO
Dato:
On 27.03 - 29.03 | 2019
Sted:
Auditoriet 124, Fredrik Holts Hus, Ullevål
Kursavgift:
Normal price - NOK

Kurset er obligatorisk for kiropraktorer og manuellterapeuter for at hjemmel i § 8-7 (Dokumentasjon av arbeidsuførhet) om rett til å dokumentere arbeidsuførhet (sykemelding) skal være oppfylt, regulert under forskrift For-2005-12-21-1668 (Forskrift om unntak fra vilkåret om legeerklæring når kiropraktorer og manuellterapeuter dokumenterer arbeidsuførheten).

Kurset avholdes på norsk og alt studemateriale er også på norsk. 

Program
  • Onsdag 27. mars: IA-avtale, politikk og lovverk
  • Torsdag 28. mars: Hvordan anvende teori i praksis?
  • Fredag 29.mars: Kommunikasjon og veien videre

For mer informasjon om program og påmelding. se her

Reisekostnad og opphold

Gjeldende fra 1. jan 2019 dekkes ikke lenger reiseutgifter og opphold i forbindelse med kurset. Dette dekkes nå for egen regning.

Påmelding

Snarest

For mer informasjon 

KURSKALENDER

Fr 05.04 - 06.04 | 2019

Storgata 10a, Oslo

Fr 03.05 - 04.05 | 2019

Fokus Helse & Trening, Aagaardsplass 5, Sandefjord