Fylkesmannens kurs for turnuskandidater


Kurs: Fylkesmannens kurs for turnuskandidater

Arrangør:
Fylkesmannen
Dato:
To 07.11 - 11.03 | 2019
Sted:
Hele landet

Her legges fortløpende ut informasjon om Fylkesmannens kurs.

Innlandet 20. november (Hedmark og Oppland)

Sted: Lillehammer

Kontaktperson: Guri Rudi, FMOPGRU@fylkesmannen.no 

10. mars 2020 Oslo og Viken

Sted: Oslo. 

Kontaktperson: Elisabeth Wang, fmoaewa@fylkesmannen.no

KURSKALENDER

To 27.08 - 29.08 | 2020

Storgata 10a, Oslo

29.08 | 2020

Oslo